Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Nabídka témat pro 44. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2021/2022

DOCENDO DISCIMUS

 

Nabídka témat pro 44. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) ve školním roce 2021/2022Nabídka témat Fakulty vojenského zdravotnictví

Využití molekulárně biologických technologií  při konstrukci očkovacích látek.

Právní úprava poskytování zdravotnických služeb v ČR.

Výpočetní studie bojových chemických látek.

Zdravotnické zabezpečení československých jednotek na bojištích 2. světové války. 

Motivace ke zdravému životnímu stylu s využitím technologií pro sledování pohybové aktivity. 

Omyly a fámy v péči o zdraví.

Současné možnosti ochrany před ionizujícím zářením.

Průnik léků přes kůži.

Porovnání klonů buněčné linie HaCaT v odpovědi na oxidační stres.

Kvalita „VEGE“ výrobků nabízených obchodní sítí.

Vliv sociálních médií na změny stravovacích návyků.

Znalost laických resuscitačních postupů mezi studenty středních škol nezdravotnického směru.V případě návrhu vlastního tématu SOČ z oblasti bezpečnosti a vojenství nás kontaktujte, rádi Vám najdeme vhodného vedoucího práce. Kontaktní osoba: Vladimír ŠidlaSOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů ve vědních oborech. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou. Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním institutem pro další vzdělávání je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů. Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

 

www.soc.cz

 

Těšíme se na spolupráci!   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme