Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

DOCENDO DISCIMUS

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem může probíhat na vysoké škole, která má akreditovaný doktorský studijní program, v jehož rámci se zde vyučuje obor habilitace (obor jmenování) nebo alespoň jeho podstatná část. Zároveň je nutné, aby vysoká škola nebo její součást disponovala platnou akreditací habilitačního řízení (platnou akreditací pro konání řízení ke jmenování profesorem). Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení. Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme