Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSPr. Vojenské vnitřní lékařství

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSPr. Vojenské vnitřní lékařství

předseda:

 • prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO HK

místopředseda:

 • plk. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. – vedoucí katedry voj. vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO HK

členové:

 • doc. MUDr. Miroslav Brndiar, CSc. – katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO HK
 • prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. – katedra interních oborů, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jaroslav Gregor, CSc. – Plicní klinika, FN Hradec Králové
 • doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D. – I. Interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové
 • prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. – přednosta Interní kliniky, ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. – Interní klinika, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Jaroslav Kačerovský, CSc. – emeritní profesor
 • prof. MUDr. Petr Dítě. Dr.Sc. – LF MU Brno
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme