Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství

Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství (akreditace od roku 2021)

Předseda:

 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D. vedoucí katedry voj. vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO  Hradec Králové

Členové:

 • prof. MUDr. Ladislav JEBAVÝ, CSc. Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové 
 • prof. MUDr. Luboš SOBOTKA, CSc. Katedra interních oborů, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Luděk HAMAN, Ph.D. I. Interní kardioangiologická klinika, FN Hradec Králové
 • prof. MUDr. Miroslav ZAVORAL, Ph.D.přednosta Interní kliniky, ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Martin MALÝ, Ph.D.Interní klinika, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Petr URBÁNEK, CSc.Interní klinika, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Pavel ŽÁK, Ph.D.IV. Interní hematologická klinika, FN Hradec Králové; LF UK Hradec Králové 
 • prof. MUDr. Vladimír Blaha, CSc. – III. interní gerontometabolická klinika, LF Hradec Králové, FN Hradec Králové
 • doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha 
 • pplk. doc. MUDr. Jakl Martin, Ph.D. – Katedra vojenského vnitřního lékařství  a vojenské hygieny , FVZ UO Hradec Králové
 • pplk. gšt. doc. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. – Katedra vojenského vnitřního lékařství  a vojenské hygieny , FVZ UO Hradec Králové

 

Oborová rada DSP Vojenské vnitřní lékařství (akreditace od roku 2021)

Předseda:       

 • prof. MUDr. Ladislav Jebavý, CSc. – Katedra vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové 

Místopředseda:

 • plk. gšt. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D.vedoucí Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO Hradec Králové

Členové:         

 •  doc. MUDr. Luděk Haman, Ph.D.I. interní kardiologická klinika LF UK Hradec Králové a FN HK
 •  prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. – LF MU Brno 
 •  doc. MUDr. Jaroslav Gregor, CSc. – FN Hradec Králové 
 •  prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc. – LF UK Hradec Králové
 •  prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. – Interní klinika, ÚVN Praha
 • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. – Interní klinika, ÚVN Praha
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme