Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSPr. Vojenské radiobiologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSPr. Vojenské radiobiologie

předsedkyně:

 • plk. gšt. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. vedoucí katedry radiobiologie, FVZ UO HK

členové:

 • prof. RNDr. Rudolf Štětina, CSc. – externí pracovník FVZ UO
 • prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D., DSc. – zástupce přednosty Kliniky onkologie a radioterapie, FN Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. – primář Oddělení klinické a radiační onkologie, Nemocnice Pardubice
 • prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D. – Onkologická klinika, 1. LF UK  Praha
 • prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D.
 • prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc. – vedoucí Katedry zdrav. oborů a ochrany obyvatelstva, FBMI ČVÚT Praha
 • mjr. doc. PharmDr. Aleš Tichý, Ph.D. – katedra radiobiologie, FVZ UO HK
 • prof. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. – emeritní profesor UO
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme