Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSP Vojenské radiobiologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSP Vojenské radiobiologie

Oborová rada DSP Vojenské radiobiologie (akreditace od roku 2021)​

Předsedkyně:

 • plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D. proděkanka pro vědeckou činnost, Katedra radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové

Členové:

 • prof. MUDr. Stanislav FILIP, Ph.D., DSc.Fakultní nemocnice Hradec Králové, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • doc. MUDr. Jaroslav VAŇÁSEK, CSc.emeritní primář MULTISCAN Pardubice
 • prof. MUDr. Karel ODRÁŽKA, Ph.D.Onkologická klinika, 1. LF UK  Praha
 • prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc., MBA, dr.h.c. – Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha
 • pplk. doc. PharmDr. Aleš TICHÝ, Ph.D. Katedra radiobiologie, FVZ UO
 • prof. RNDr. Jiřina VÁVROVÁ, CSc.emeritní profesor UO
 • Dr. Ing. Marie DAVÍDKOVÁ, CSc.Ústav jaderné fyziky AVČR, Praha

 

Předsedkyně: 

 • plk. gšt. prof. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D.proděkanka pro vědeckou činnost, vedoucí Katedry radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové 

Členové:        

 • prof. RNDr. Jiřina VÁVROVÁ, CSc. – emeritní profesorka FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Stanislav FILIP, Ph.D. – Klinika onkologie a radioterapie FN HK a LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jaroslav VAŇÁSEK, Ph.D.emeritní primář MULTISCAN Pardubice
 • prof. MUDr. Karel ODRÁŽKA, Ph.D.MULTISCAN, Nemocnice Pardubice
 • prof. RNDr. Rudolf ŠTĚTINA, CSc. – emeritní profesor FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Leoš NAVRÁTIL, CSc. – Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT Praha
 • pplk. doc. PharmDr. Aleš TICHÝ, Ph.D. –  Katedra radiobiologie, FVZ UO Hradec Králové
 • mjr. doc. Ing. Jiří Janda, Ph.D. – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, UO Brno

 

 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme