Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSPr. Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSPr. Preventivní medicína a ochrana veřejného zdraví

předseda: 

 • plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D.vedoucí katedry toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO HK
 •  

členové:

 • plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – vedoucí katedry epidemiologie, FVZ UO HK
 • prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. – přednosta Ústavu hygieny a preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. – přednosta Ústavu sociálního lékařství, LF UK Hradec Králové
 • MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. – náměstek pro ochranu a podporu veřejného zdraví – hlavní hygienik, MZdr ČR
 • plk. MUDr. František Bílek, Ph.D. – ředitel Centrálních laboratoří, ÚVN Praha
 • plk. prof. MUDr. Jan Horáček, Ph.D. – vedoucí katedry voj. vnitřního lékařství a vojenské hygieny, FVZ UO HK
 • plk. gšt doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D. – vedoucí katedry radiobiologie, FVZ UO HK
 • doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. – Ústav výživy, 3. LF UK Praha
 • doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. et Ph.D. – katedra chemie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové
 • pplk. MUDr. Vladimír Pavlík, Ph.D. – FVZ UO Hradec Králové

 

 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme