Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Oborová rada DSPr. Vojenské chirurgie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSPr. Vojenské chirurgie

předseda: 

 • plk. doc. MUDr. Jiří Páral, Ph.D., MBA –  FVZ UO, vedoucí katedry vojenské chirurgie, FVZ UO HK

členové:

 • doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. – Urologická klinika, FN Hradec Králové
 • prof. MUDr. Jan Dominik, CSc. – Kardiochirurgická klinika, LF UK Hradec Králové
 • prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D. – Klinika otorinolaryng. a chirurgie hlavy a krku, FN Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc. – Neurochirurgická klinika, LF UK Hradec Králové
 • prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc. – děkan Fakulty zdravotnických studií, Univerzita Pardubice
 • prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. – náměstek ředitele pro vědu a vzdělávání, ÚVN Praha
 • doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. – Chirurgická klinika, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Pavel Šponer, Ph.D. – Ortopedická klinika, FN Hradec Králové
 • pplk. doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. – katedra vojenské chirurgie, FVZ UO HK
 • MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D. –
 • pplk. MUDr. Petr Lochman, Ph.D. –
 • doc. MUDr. Jiří Šiller, Ph.D. – Nemocnice Pardubice
 • doc. MUDr. RNDr. Milan Kaška, PH.D. – LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph.D. –Thomayerova nemocnice Praha
 • MUDr. Petr Chmátal, Ph.D., MBA  – Ústav leteckého zdravotnictví
 • pplk. MUDr. Tomáš Dušek, Ph.D. – FVZ UO, KVCH
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme