Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSPr. Toxikologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSPr. Toxikologie

předseda:

 • prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc.katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO HK
 •  

členové:

 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. – katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu, FVZ UO HK
 • doc. MUDr. Jiří Bajgar, DrSc. – katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO HK
 • prof. MUDr. Stanislav Mičuda, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
 • pplk. doc. MUDr. Jaroslav Pejchal, Ph.D. et Ph.D.
 • plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. - vedoucí katedry toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO HK
 • doc. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D. –
 • prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc. – katedra farmakologie a toxikologie, FaF UK Hradec Králové
 • plk. doc. Ing. Zdeněk Skaličan, CSc. – ředitel Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení, UO Brno
 • doc. MUDr. Josef Herink, DrSc. – katedra biologických a lékařských věd, FaF UK Hradec Králové


 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme