Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSP Toxikologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSP Toxikologie

     Oborová rada DSP Toxikologie (akreditace od roku 2021)​

Předseda:

 • plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel JUN, Ph.D. - vedoucí Katedry toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové

Členové:

 • prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc. Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu, FVZ UO Hradec Králové 
 • doc. MUDr. Jiří BAJGAR, DrSc. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • prof. MUDr. Stanislav MIČUDA, Ph.D. – LF UK Hradec Králové
 • pplk. doc. MUDr. Jaroslav PEJCHAL, Ph.D. et Ph.D. – Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové
 • pplk. doc. PharmDr. Jana ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, Ph.D. – Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové
 • plk. gšt. prof. Ing. Stanislav FLORUS, CSc. – Ústav ochrany proti zbraním hromadného ničení, Univerzita obrany, Brno
 • prof. Ing. Kamil KUČA, Ph.D. – rektor Univerzity Hradec Králové
 • doc. Ing. Lucie CAHLÍKOVÁ, Ph.D. – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • prof. PharmDr. František ŠTAUD, Ph.D. – Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova
 • doc. PharmDr. Ondřej SOUKUP, Ph.D. – FVZ UO Hradec Králové; Fakultní nemocnice Hradec Králové

 

    Oborová rada DSP Toxikologie (akreditace do roku 2024)

Předseda:       

 • prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. – Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové 

Členové:        

 • plk. gšt. doc. PharmDr. Daniel JUN, Ph.D.Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové
 • prof. MUDr. Josef FUSEK, DrSc.Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice; FVZ UO, Hradec Králové
 • doc. MUDr. Jiří BAJGAR, DrSc.Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • prof. MUDr. Radek HRDINA, CSc. Farmaceutická fakulta UK, Hradec Králové
 • doc. MUDr. Josef HERINK, DrSc. – FaF UK HK
 • prof. MUDr. Stanislav MIČUDA, Ph.D.Lékařská fakulta, UK Hradec Králové
 • prof. PharmDr. Kamil MUSÍLEK, Ph.D.Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • pplk doc. MUDr. Jaroslav PEJCHAL, PhD. et Ph.D.Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové
 • pplk. doc. PharmDr. Jana ŽĎÁROVÁ KARASOVÁ, Ph.D.Katedra toxikologie a vojenské farmacie, FVZ UO Hradec Králové

 

 

 


 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme