Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSPr. Infekční biologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSPr. Infekční biologie

předseda:

 • prof. MUDr. Jiří Stulík, CSc.katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK

členové:

 

 • prof. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D. –děkan FVZ UO HK
 • prof. Ing. Lenka Hernychová, Ph.D. – Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ Brno
 • prof. RNDr. Aleš Macela, DrSc. – emeritní profesor
 • brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. – vedoucí katedry molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK
 • RNDr. Michal Kroča, Ph.D. – Ústřední vojenský zdravotní ústav Praha
 • RNDr. Petra Špidlová, Ph.D. – FVZ UO
 • prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. – přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie, LF UK Hradec Králové
 • PharmDr. Juraj Lenčo, Ph.D. – FaF HK, Katedra analytické chemie
 • doc. RNDr. Ivan Rychlík, Ph.D. – Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno
 • prof. Ing. Peter Šebo, CSc. – Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR Praha

 • RNDr. Dominik Filipp, CSc. Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR Praha

 • doc. PharmDr. Martin Štěrba, Ph.D.katedra farmakologie LF UK Hradec Králové

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme