Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSP Infekční biologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSP Infekční biologie

                    Oborová rada DSP Infekční biologie (akreditace od roku 2021)​

Předseda:

 • prof. MUDr. Jiří STULÍK, CSc.Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK

Členové: 

 • prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.Katedra epidemiologie, FVZ UO HK, Fakultní nemocnice HK
 • prof. Ing. Lenka HERNYCHOVÁ, Ph.D.Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ Brno
 • prof. RNDr. Aleš MACELA, DrSc.emeritní profesor, Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK
 • brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D.rektorka Univerzity obranyvedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, FVZ UO
 • RNDr. Michal KROČA, Ph.D.Odbor biologické ochrany, Těchonín
 • RNDr. Petra ŠPIDLOVÁ, Ph.D. Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK
 • prof. RNDr. Jan KREJSEK, CSc.Ústav klinické imunologie a alergologie, LF UK HK
 • PharmDr. Juraj LENČO, Ph.D. – FaF HK, Katedra analytické chemie
 • doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D.Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno
 • prof. Ing. Peter ŠEBO, CSc.Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR Praha

 • RNDr. Dominik FILIPP, CSc. Ústav molekulární genetiky Akademie věd ČR Praha

 • doc. PharmDr. Martin ŠTĚRBA, Ph.D. – Katedra farmakologie LF UK Hradec Králové

 

      Oborová rada DSP Infekční biologie (akreditace do roku 2024)​

Předseda: 

 •  prof. MUDr. Jiří STULÍK, CSc. – Katedra molekulární patologie a bilologie, FVZ UO HK 

Členové:

 •  prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.Katedra epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové; FN HK
 • prof. Ing. Lenka HERNYCHOVÁ, Ph.D. –  Regionální centrum aplikované molekulární onkologie, MOÚ Brno
 • prof. RNDr. Aleš MACELA, DrSc. – emeritní profesor, FVZ UO HK
 • plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. – rektorka Univerzity obrany, Brno; vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, FVZ UO HK
 • RNDr. Michal KROČA, Ph.D.ÚVZÚ Praha
 • prof. RNDr. Jan KREJSEK, CSc. – LF UK Hradec Králové
 • doc. RNDr. Ivan RYCHLÍK, Ph.D. – VÚVeL Brno
 • prof. Ing. Peter ŠEBO, CSc. – Mikrobiologický ústav AVČR Praha
 • RNDr. Dominik FILIPP, CSc. – Ústav molekulární genetiky AVČR Praha
 • doc. PharmDr. Martin ŠTĚRBA, Ph.D. – Katedra farmakologie LF UK Hradec Králové
 • RNDr. Petra ŠPIDLOVÁ, Ph.D.Katedra molekulární patologie a biologie, FVZ UO Hradec Králové
 • PharmDr. Juraj LENČO, Ph.D. – Katedra analytické chemie, FaF Hradec Králové
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme