Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Oborová rada DSPr. Epidemiologie

DOCENDO DISCIMUS

 

Oborová rada DSPr. Epidemiologie

předseda: 

 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.vedoucí katedry epidemiologie, děkan FVZ UO HK

členové: 

 • prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. – Ministerstvo zdravotnictví Praha
 • prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc. – katedra epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové
 • pplk. gšt. prof. MUDr. Jan Smetana, Ph.D. – katedra epidemiologie, FVZ UO Hradec Králové
 • doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc. – klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí, nemocnice Na Bulovce, Praha
 • prof. Ing. Zdeněk Fiala, CSc. – přednosta Ústavu hygieny a preventivního lékařství, LF UK Hradec Králové
 • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. –  klinika infekčních nemocí, FN Hradec Králové
 • prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. – přednosta Ústavu epidemiologie, LF UK  Plzeň
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme