Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Akademický senát fakulty

DOCENDO DISCIMUS

 

Akademický senát fakulty

 Volba kandidáta na děkana FVZ


ZÁPIS O VOLBĚ KANDIDÁTA NA DĚKANA FVZ – 24. 11. 2020


PROHLÁŠENÍ kandidáta na děkana FVZ – prof. MUDr. Pavel BOŠTÍK, Ph.D.

PROHLÁŠENÍ kandidáta na děkana FVZ – plk. v záloze, prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.  Text 

Volby do komory AS FVZ UO 

Předsednictvo AS FVZ UO:

Předseda: pplk. doc. MUDr. Jan SMETANA, Ph.D.                          

1. místopředseda (zástupce akademických pracovníků): kpt. RNDr. Klára KUBELKOVÁ, Ph.D

2. místopředseda (zástupce studentů): čet. ček. Jakub MIŠÍK                                            

Komora akademických pracovníků

plk. gšt. prof. MUDr. Roman CHLÍBEK, Ph.D.

plk. gšt. prof. MUDr. Jan HORÁČEK, Ph.D.

plk. gšt. doc. MVDr. Zuzana ŠINKOROVÁ, Ph.D.

pplk. doc. MUDr. Petr LOCHMAN, Ph.D.

pplk. MUDr. Martin JAKL, Ph.D.

kpt. Mgr. et Mgr. Tomáš KUČERA, Ph.D.

kpt. PhDr. Jaroslav ŽĎÁRA

mjr. MUDr. Ľudovít PÚDELKA

Komora studentů

čet. ček. Anna MINAŘÍKOVÁ 
rtn. ček. Jan MACHALA 
des. ček. Jan MOTKA 
des. ček. Mgr. Ondřej COUFAL

 

​​   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme