Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Úřední deska

DOCENDO DISCIMUS

 

Úřední deska

Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

 


Státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce ZDE

Probíhající habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ZDE

 

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Fakulta vojenského zdravotnictví UO oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže (pod číslem účastníka řízení) si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout na Studijním oddělení FVZ, Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové. Patnáctým dnem po vyvěšení oznámení se písemnost považuje za doručenou.

Číslo účastníka řízení (UČO, RČP)Vyvěšeno
RČP 37125​9. 5. 2022
RPČ 37923​17. 5. 2022
RPČ 38064​17. 5. 2022

 


 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme