Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Zdravotnické záchranářství

DOCENDO DISCIMUS

 

Zdravotnické záchranářstvíCharakteristika studia:

Cílem studijního programu Zdravotnické záchranářství je vybavit posluchače obecnými znalostmi a dovednostmi odpovídajícími bakalářské úrovni vysokoškolského studia, především dovednostmi kriticky myslet a vyhledávat informace; připravit vysokoškolsky kvalifikované odborníky kompetentní v souladu s platnými právními normami a předpisy, provádět, zajišťovat a koordinovat neodkladnou a specifickou péči při individuálním i hromadném postižení (včetně medicíny katastrof) u osob všech věkových skupin v rámci přednemocniční péče, akutního příjmu a anesteziologicko-resuscitační péče.

 

Profil absolventa:

Znalosti, dovednosti a kompetence k provádění činnosti podle § 3 a § 17 Vyhlášky 55/2011 Sb.; je schopen v souladu s platnými právními předpisy a standardy bez odborného dohledu a bez indikace poskytovat specifickou ošetřovatelskou péči v rámci přednemocniční neodkladné péče, anesteziologicko-resuscitační péče i akutního příjmu; dovede účinně spolupracovat se všemi složkami integrovaného záchranného systému; je připraven vykonávat odpovídající funkce ve zdravotnické službě AČR a u ostatních útvarů OS ČR v jeho specializaci nejen v míru, ale i v rámci působení v mezinárodních misích a za mimořádných podmínek.


Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová

​                                                                                                            

 Studijní program

 Zdravotnické záchranářství

Doba studia

 3 roky

Titul

 Bakalář – Bc.

Typ studia

 bakalářské

Forma studia

 prezenční vojenské

Studium v jazyce

 českém

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme