Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Doporučený postup při podání přihlášky

DOCENDO DISCIMUS

 

Doporučený postup při podání přihlášky

S přihláškou k vojenskému prezenčnímu studiu se uchazeč dostaví na příslušné Rekrutační středisko. Pracovník označí přihlášku služebním razítkem a uchazeč ji zasílá vlastní péčí příslušné fakultě do konce února (uvedený postup se týká i elektronické přihlášky po jejím vytisknutí).

Současně uchazeč na Rekrutačním středisku předkládá písemnou žádost o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti a o povolání do služebního poměru, na základě kterých je zahájen výběr uchazeče. Podmínkami pro výběr je vyplnění osobního dotazníku, sdělení a doložení osobních údajů a vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů. Podle pokynů střediska jsou vyřizovány další potřebné náležitosti:

  • lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici,
  • odvodní řízení,
  • dodání výpisu z rejstříku trestů ne staršího než 6 měsíců,
  • dodání dokladů o dosaženém vzdělání,
  • životopis, kopie rodného listu, čestná prohlášení, posudky, potvrzení,  5x foto apod.

Všechny doklady uchazeč předkládá na Rekrutačním středisku, které je po kompletaci zasílá jako dokumentaci uchazeče pro potřeby přijímacího řízení.

Uchazeči o studium na Fakultě vojenského zdravotnictví (magisterské studijní programy)  podávají souběžně s přihláškou na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany také přihlášku na Lékařskou fakultu v Hradci Králové nebo Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové. Při současném podání přihlášky na Fakultu vojenského zdravotnictví UO a na  Lékařskou fakultu v Hradci Králové nebo Farmaceutickou fakultu v Hradci Králové se platí pouze jeden poplatek. K přihlášce adresované LF UK nebo FaF UK uchazeč připojí originál dokladu o zaplacení poplatku a  k přihlášce adresované Fakultě vojenského zdravotnictví UO jeho kopii. Administrativní poplatek se tedy hradí jen fakultám UK.

Uchazeči o studium v bakalářském studijním programu vojenský zdravotnický management za podání přihlášky ke studiu FVZ platí administrativní poplatek ve formou kolku nalepeného na přihlášce. Výši poplatku stanovuje Ministerstvo obrany ČR.

 

Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme