Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

DOCENDO DISCIMUS

 

Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství

 
 

Akreditovaný magisterský studijní program Vojenské zdravotnictví pro oblast všeobecné lékařství je určen výhradně pro studenty vojenského prezenčního studia. Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně (FVZ UO) tento program uskutečňuje ve spolupráci s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové (LF UK v HK), která do výuky vstupuje svým akreditovaným studijním programem Všeobecné lékařství. Studenti FVZ UO, vojáci z povolání, jsou tedy současně studenty Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Den otevřených dveří
11. 1. 2020
Termín podání přihlášek na LF UK
Termín podání přihlášek na FVZ UO
do 29. 2. 2020 do 24:00 hod.
do 31. 3. 2020 do 24:00 hod.
Termín přijímací zkoušky FVZ UO
Lhůta pro předložení originálů nebo ověřených kopií vysvědčení nebo výpisu známek za daná pololetí končí 12. června 2020. Lhůta pro doložení originálů nebo ověřených kopií maturitního vysvědčení a Rozhodnutí o přijetí na Lékařskou fakultu UK končí dne 17. července 2020. Termín náhradního přezkoušení při neklasifikování z požadovaných předmětů: 24. června 2020.
Počet přijímaných uchazečů do studijního oboru Vojenské všeobecné lékařství (kód M-51-33) v akademickém roce​28
​Adresa pro zaslání ověřených kopií vysvědčení (i maturitního)
Pozn.: Nezapomeňte zaslat dokumenty i na LF UK dle jejích požadavků.
Univerzita obrany v Brně
Fakulta vojenského zdravotnictví
Studijní skupina
Třebešská 1575
500 01 Hradec Králové
Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením na FVZ UOBez poplatku na FVZ UO
Do 29. 2. 2020 musí uchazeč zaplatit poplatek v souvislosti s přijímacím řízením na LF UK v HK.


PŘIHLÁŠKU ke studiu na FVZ UO podává uchazeč do půlnoci 31. 3. 2020 v elektronické verzi.

Na jednu přihlášku uvádí uchazeč pouze jeden studijní program a obor. Je nezbytné, aby uchazeč souběžně podal i přihlášku na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové do studijního programu Všeobecné lékařství, v souladu s pravidly přijímacího řízení vypsanými LF UK v HK.

Neprodleně po podání přihlášky uchazeč kontaktuje Rekrutační středisko (RS) nebo Rekrutační pracoviště (RP), kde si dohodne termín návštěvy. Zde mu bude sdělen termín lékařského vyšetření ve vojenské nemocnici a předány s vyšetřením související tiskopisy. Ve stanoveném termínu uchazeč absolvuje lékařské vyšetření ve vojenské nemocnici a obdrží Posudek o zdravotní způsobilosti. V případě přijetí ke studiu si tento Posudek vezme do Základního výcviku do Vyškova.

PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU

  • dosažení úplného středního vzdělání (doložení ověřené kopie maturitního vysvědčení)
  • splnění zdravotní způsobilosti
  • splnění podmínek přijímacího řízení FVZ UO
  • splnění podmínek přijímacího řízení LF UK v HK

O přijetí rozhoduje děkan FVZ UO.

 

VÝSLEDEK PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ bude dostupný po zadání registračního čísla uchazeče na E-přihláška.

Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve výcvikovém zařízení ve Vyškově.


Kurz základní přípravy ve Vyškově
​10. srpna - 6. září 2020
​Volno za nepřetržitý vojenský výcvik
7. - 23. září 2020​
​Nástup na Univerzitu obrany v Brně
24. září 2020​
​Zápis ke studiu
​25. září 2020

Za obsah stránky odpovídá Pavla Krutišová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme