Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Bakalářský studijní program – Zdravotnické záchranářství – Přijímací zkouška

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Bakalářský studijní program – Zdravotnické záchranářství – Přijímací zkouška

Obecné informace

 • Přijímací zkouška se skládá ze tří částí: písemného testu z biologie, písemného testu z anglického jazyka a praktického ověření tělesné zdatnosti uchazeče.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 180 bodů.
 • V každé části přijímací zkoušky musí uchazeč dosáhnout alespoň minimálního počtu bodů.
 • Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky.
 • O přijetí rozhoduje děkan fakulty.
 • Výsledek přijímacího řízení bude dostupný po přihlášení do e-přihlášky.
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově


Test z biologie


 • Test z anglického jazyka
 • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2)
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Doba trvání testu 60 min
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů
 • Test z Anglického jazyka – 2021 + klíč

 

Ověření tělesné zdatnosti

 • Dvě disciplíny: dvanáctiminutový běh a shyby
 • Z každé disciplíny je možné získat 0 – 25 bodů
 • Uchazeč musí získat alespoň 1 bod z každé disciplíny a zároveň součet bodů z obou disciplín musí být alespoň 10 bodů

 

Bodové hodnocení disciplín pro náhradní přezkoušení k ověření tělesné zdatnosti:

 

Bodovací tabulka MUŽI

Dvanáctiminutový běhBodyShyby
 
Body
3000m251425
2850m221322
2700m191219
2600m161116
2500m131013
2400m10910
2300m787
2200m575
2100m363
2000m151
méně než 2000 m0méně než 50

 

Bodovací tabulka ŽENY

Dvanáctiminutový běhBodyShyby
 
Body
2550m251225
2500m221122
2450m191019
2400m16916
2300m13813
2200m10710
2100m767
2000m555
1900m343
1800m131
méně než 1800 m0méně než 30

 

Pozn.: V případě nepříznivé epidemiologické, hygienické či jiné obdobně závažné situace na území České republiky nebo její části, za níž nebude možné konat prezenční přijímací zkoušky, budou uchazeči nejpozději do 30 dnů přede dnem konání přijímací zkoušky informováni o náhradním ověřování podmínek pro přijetí.

Správný způsob provedení shybu:

 • Provádí se ze svisu, nadhmatem, opakovaně (brada nad žerdí) a zpět.
 • Výchozí pozice – svis a po zklidnění je zahájeno cvičení (vysazení z ramen ve výchozí pozici).
 • Konečná pozice – hlava nad hrazdou (počítá se rovná brada, ne vysazená).
 • Pauza mezi opakováním NENÍ, shyby plynule navazují.
 • Cvičení není časově omezeno, končí se seskokem z nářadí.
 • Započítávají se jen úplné a správně provedené shyby.
 • Doprovodné švihové nebo jiné pohyby nohou nejsou povoleny (neplatný pokus).
 • Dopomoc je povolena pouze pro zaujetí výchozí polohy a k zastavení těla cvičence ve svisu.
 • Je povoleno používat magnezium.


 


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme