Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení na FVZ v kostce

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení na FVZ v kostce

Zde najdete podstatné informace k přijímacímu řízení na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Pokud chcete znát celé znění podmínek přijímacího řízení, najdete je zde:

Jak tedy bude přijímací řízení probíhat?

 • Budou se posuzovat znalosti ze střední školy z anglického jazyka, tělesné výchovy (+ z biologie/somatologie u specializace Zdravotnické záchranářství).
 • Posuzovány budou známky v obou pololetích 3. ročníku a v 1. pololetí 4. ročníku.
 • Známky budou přepočítány na body. V přijímacím řízení lze získat maximálně 200 bodů (u zdravotnického záchranáře 180 bodů).
 • Za přijetí na LF/FaF UK je připočteno 100 bodů k bodům za známky (týká se specializací: lékař, zubař a farmaceut).
 • V případě, že ve zmíněných pololetích nebyl některý předmět vyučován, budou se posuzovat známky z daného předmětu ze tří posledních vysvědčení, kdy byl uchazeč klasifikován.
 • V případě, že uchazeč nebyl z anglického jazyka a/nebo tělesné výchovy a/nebo z biologie či somatologie vůbec klasifikován, bude uchazeč pozván na náhradní přezkoušení.
 • Náhradní přezkoušení proběhne v termínu 22. – 25. června 2020.
 • Uchazeč doloží úředně ověřené kopie vysvědčení nebo výpis známek.
 • Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů nebo fakult UO, dokládá požadované dokumenty ke každé podané přihlášce (vždy je třeba popsat, k jaké přihlášce máme dokumenty přiložit).
 • Uchazečům, kteří požádali o prominutí části přijímací zkoušky z anglického jazyka, a bylo jim vyhověno, zůstává toto prominutí v platnosti a uchazeči z prominuté části přijímací zkoušky obdrží maximální dosažitelný počet bodů.
 • Uchazeči nemusí ověřené kopie požadovaných vysvědčení k příslušné přihlášce zasílat, pokud je již doložili v rámci prominutí části přijímací zkoušky (vždy se vztahuje k jedné přihlášce).
 • O prominutí části přijímací zkoušky si lze zažádat do 5. června 2020 (u zdravotnického záchranáře do 10. června 2020).
Specializace Složení přijímací zkoušky Termín zaslání dokumentů Termín základního výcviku Volno za nepřetržitý výcvik
Zdravotnický záchranář
 • Anglický jazyk
 • Tělesná výchova
 • Biologie/somatologie
17. června 202010. srpna - 6. září 20207. – 23. září 2020
Vojenský lékař
 • Anglický jazyk
 • Tělesná výchova

Podmínka: Přijetí na LF UK

12. června 202010. srpna - 6. září 20207. – 23. září 2020
Vojenský zubař
 • Anglický jazyk
 • Tělesná výchova

Podmínka: Přijetí na LF UK

12. června 202010. srpna - 6. září 20207. – 23. září 2020
Farmacie
 • Anglický jazyk
 • Tělesná výchova

Podmínka: Přijetí na FaF UK

12. června 202010. srpna - 6. září 20207. – 23. září 2020

 

Ověření znalostí k příjímací zkoušce na Univerzitu obrany

Ověření znalostí z anglického jazyka

 • Nejhůře může být uchazeč hodnocen známkou 3
 • Body za známky:
  • 1 – 15 b (1. pololetí 4. ročníku 20 b)
  • 2 – 10 b
  • 3 – 5 b
 • Je třeba získat minimálně 15 bodů

Ověření tělesné zdatnosti

 • Nejhůře může být uchazeč hodnocen známkou 3
 • Body za známky:
  • 1 – 15 b (1. pololetí 4. ročníku 20 b)
  • 2 – 5 b (1. pololetí 4. ročníku 10 b)
  • 3 – 1 b
 • Je třeba získat minimálně 10 bodů

Ověření znalostí z biologie/somatologie (jen u zdravotnického záchranáře)

 • Nejhůře může být uchazeč hodnocen známkou 3
 • Body za známky:
  • 1 – 20 b
  • 2 – 10 b
  • 3 – 5 b
  • Pokud je uchazeč klasifikován v každém hodnoceném pololetí známkou 1, získá z části ověření biologie/somatologie celkem 80 bodů.
 • Je třeba získat minimálně 20 bodů


Náhradní přezkoušení

 • Je možné jen tehdy, když uchazeč nebyl klasifikován na střední škole z daného předmětu.

Z anglického jazyka

 • Písemný test
 • Čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • Obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2)
 • Na splnění testu 60 min
 • Lze získat 0 – 50 b
 • Musí získat minimálně 15 bodů

Z biologie/somatologie

 • Test z biologie
 • 40 otázek (za každou 2 b)
 • Je možné získat 0 – 80 b
 • Musí získat minimálně 20 bodů

Z tělesné výchovy

 • Dvě disciplíny: dvanáctiminutový běh a sed–leh za minutu
 • Z každé disciplíny je možné získat 0 – 25 bodů
 • Uchazeč musí získat alespoň 1 bod z každé disciplíny a zároveň součet bodů z obou disciplín musí být alespoň 10 bodů

 

Bodové hodnocení disciplín pro náhradní přezkoušení k ověření tělesné zdatnosti:

Bodovací tabulka MUŽI

Dvanáctiminutový běhBodySed – leh /
za jednu minutu
Body
3000m25
5225
2850m225022
2700m194819
2600m16
4516
2500m134213
2400m103910
2300m7367
2200m5335
2100m3303
2000m1281
méně než 2000 m0méně než 280

 

Bodovací tabulka ŽENY

Dvanáctiminutový běhBodySed – leh /
za jednu minutu
Body
2550m25
5025
2500m224822
2450m194619
2400m164316
2300m134013
2200m1037
10
2100m7347
2000m5315
1900m3283
1800m1251
méně než 1800 m0méně než 250



   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme