Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra molekulární patologie a biologie

O pracovišti

Katedra molekulární patologie a biologie (KMPB) zabezpečuje pregraduální a postgraduální výuku v oblasti ochrany proti NBC, v této oblasti zabezpečuje odborné kurzy a provádí expertizní činnost. V rámci pregraduální a postgraduální výuky se Katedra podílí na výuce na FVZ UO a jiných vysokých školách jako je Lékařská a Farmaceutická fakulta UK a Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice a to v oblasti ochrany proti NBC a dále pak v oborech molekulární mikrobiologie, imunologie, biochemie, molekulární a buněčné biologie. Tyto obory tvoří základ vědecké práce Katedry, která je mimo jiné zaměřena na studium vysoce nebezpečných bakteriálních agens a toxinů, potencionálně zneužitelných pro bioterorismus. Katedra se podílí na řešení domácích projektů a zakázek a mezinárodních projektů z grantových agentur EU, DTRA a EDA, organizuje také speciální pracovní semináře a mezinárodní konference.

KMPB se dělí na:

  1. skupinu buněčné biologie

  2. skupinu molekulární biologie

​​
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme