Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství

O pracovišti

Katedra je hlavním výukovým pracovištěm zabezpečujícím akreditovanou vojensko-odbornou přípravu studentů magisterského studijního programu oborů vojenské všeobecné lékařství, vojenská farmacie a v bakalářském studijním programu zdravotnický záchranář. Provádí a zabezpečuje celoživotní vzdělávání vojenských lékařů, farmaceutů a ostatních příslušníků zdravotnického personálu AČR ve zdokonalovacích kurzech, odborných školeních a seminářích. Katedra se člení na Skupinu urgentní medicíny a Skupinu vojenského všeobecného lékařství. Hlavní pedagogickou náplní Skupiny urgentní medicíny je zajištění akreditované vojensko-odborné výuky v rámci jednotlivých ročníků magisterského a bakalářského studijního programu, výuky v oboru Medicína katastrof, zajištění výuky přednemocniční péče a neodkladné péče v polních podmínkách pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál v kurzech BATLS/BARTS (Battlefield Advanced Trauma Life Support/Battlefield Advanced Resuscitation Techniques and Skills). Pro nezdravotnický personál AČR organizuje a provádí jako zastřešující centrum kurzy CLS (Combat Lifesaver). Dále je pracovištěm výuky první pomoci pro vybrané složky resortu MO i mimo něj. Příslušníci Skupiny vojenského všeobecného lékařství jsou hlavní vzdělávací a metodickou složkou při organizování specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, zabezpečují výuku předmětu Organizace vojenského zdravotnictví v míru a podílejí se na výukových aktivitách v rámci vojensko-odborné výuky v jednotlivých ročnících magisterského a bakalářského studijního programu.

 
Účast příslušníků katedry v zahraničních misích
  • plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D. – 2002 - ISAF II, 11. PN, Afghánistán; 2004 - Op-TELIC IV-V, Irák; 2007 - ISAF, 1. kont. PNChJ, Afghánistán; 2012 - ISAF, 3. PChT, MTF ROLE 3 KAIA, Afghánistán
  • kpt. Mgr. Klára Dušková – 2002 Afghánistán-ISAF, 2003 IRAQ FREEDOM, 2007 Afghánistán-ISAF
  • kpt. Bc. Jan Krutiš – 2002-2003 Enduring Freedom Kuvajt
​​​​​​​
 


Za obsah stránky odpovídá Matěj Fink

 

 

 


 

Aktuality

 

 ​

 

   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube