Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství

O pracovišti

Katedra je hlavním výukovým pracovištěm zabezpečujícím akreditovanou vojensko-odbornou přípravu studentů magisterského studijního programu oborů vojenské všeobecné lékařství, vojenské zubní lékařství, vojenská farmacie a v bakalářském studijním programu zdravotnický záchranář. Výukové aktivity jsou zaměřeny především na problematiku urgentní péče v polních podmínkách, přednemocniční péče, medicíny katastrof a vojenského všeobecného lékařství. Katedra provádí a zabezpečuje celoživotní vzdělávání vojenských lékařů, farmaceutů a ostatních příslušníků zdravotnického personálu AČR ve zdokonalovacích kurzech, odborných školeních a seminářích, např. První pomoc v poli, Urgentní péče v poli aj. Pro nezdravotnický personál AČR organizuje a provádí jako zastřešující centrum kurzy CLS (Combat Life Saver). Dále je pracovištěm výuky první pomoci pro vybrané složky resortu MO i mimo něj. Příslušníci katedry jsou hlavní vzdělávací a metodickou složkou při organizování specializačního vzdělávání v oboru všeobecné praktické lékařství, zabezpečují výuku předmětu Organizace vojenského zdravotnictví v míru a podílejí se na výukových aktivitách v rámci vojensko-odborné výuky v jednotlivých ročnících magisterského a bakalářského studijního programu. Katedra dále vykonává expertizní činnost a rozpracovává podklady a návrhy z těchto oblastí pro koncepční orgány Vojenské zdravotnické služby AČR. Zpracovává poznatky z předpisů a směrnic NATO a doporučuje jejich využívání v praxi a při zavádění do výuky. Spolupracuje s civilními orgány, zejména s orgány Ministerstva zdravotnictví ČR v otázkách součinnosti civilního a vojenského zdravotnictví za mimořádných situací.

 
Účast příslušníků katedry v zahraničních misích
  • plk. MUDr. Michal Plodr, Ph.D. – 2002 – ISAF II, 11. PN, Afghánistán; 2004 – Op-TELIC IV-V, Irák; 2007 – ISAF, 1. kont. PNChJ, Afghánistán; 2012 – ISAF, 3. PChT, MTF ROLE 3 KAIA, Afghánistán
  • kpt. Mgr. Klára Dušková – 2002 Afghánistán-ISAF, 2003 IRAQ FREEDOM, 2007 Afghánistán-ISAF
  • kpt. Bc. Jan Krutiš – 2002–2003 Enduring Freedom Kuvajt
  • nprap. Bc. Matěj Fink – 2019–2020 – Inherent resolve, Irák
​​​​​​​
 


Za obsah stránky odpovídá Matěj Fink

 

 

 


 

Rychlé odkazy

Aktuality

 

 ​

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme