Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra vojenské chirurgie

O pracovišti

Katedra  válečné chirurgie je v současnosti rozdělena do dvou skupin:

 1. Skupina všeobecné chirurgie. 
 2. Skupina traumatologie a léčby popálenin.

 

Hlavní úkoly:

 • Výuka studentů medicíny magisterského studijního programu
 • Postgraduální doškolování vojenských specialistů, zejména chirurgů
 • Expertizní a posudková činnost pro potřeby Armády České republiky
 • Výzkum
 • Zabezpečení zahraničních misí AČR  

Katedra zabezpečuje a provádí výuku předmětu válečné chirurgie magisterského studijního programu studentů FVZ, v doškolovacích kurzech, při výcviku záloh v kurzech lékařů a farmaceutů připravovaných pro vojenské mise. V rozsahu dohodnutém s vedením Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a velením FVZ zabezpečuje teoretickou i praktickou výuku studentů LF UK v Hradci Králové.

Je vedoucím pracovištěm v AČR ve specializační průpravě v oboru chirurgie. Při realizaci specializační průpravy spolupracuje s IPVZ v Praze, Českou lékařskou komorou a odbornými společnostmi. Podílí se na výuce svého předmětu i v IPVZ v Praze.

Plní léčebně-preventivní povinnosti v rámci Chirurgické kliniky FN v Hradci Králové.
Zabezpečuje výuku na LF UK a FaF UK v Hradci Králové v určených studijních předmětech, v rozsahu stanoveném písemnou smlouvou mezi UK Praha a FVZ.
Podstatnou část práce tvoří i vědecká a publikační činnost, dokladem čehož jsou četné odborné publikace v časopisech s impakt faktorem (IF), několik monografií a zapojení členů katedry do řešení grantů a projektů obranného výzkumu (POV).
V posledních letech zaujímá katedra také významné místo v přípravě personálu polních nemocnic působících v zahraničních misích (např. země bývalé Jugoslávie, Albánie, Irák, Afghánistán), jichž se příslušníci katedry sami účastní.
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
​​   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme