Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

O pracovišti

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra toxikologie a vojenské farmacie

O pracovišti

Katedra toxikologie a vojenské farmacie (KTVF) vznikla v rámci reorganizace struktury Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany k 1. 9. 2014 sloučením katedry toxikologie (KTOX) s částí centra pokročilých studií (CPS) a katedry veřejného zdravotnictví (KVZ). Katedra je unikátním pracovištěm jak v AČR, tak v celé České republice. Její personální vybavení umožňuje provádět na vysoké úrovni studie o účinku různých toxických látek včetně bojových otravných látek (BOL) a zdravotnické ochraně proti nim. Pozornost je zaměřena na následující oblasti: výkonná činnost, jako je diagnóza, léčba a prevence účinků vysoce toxických látek včetně BOL, výzkum a koncepční otázky spojené se zdravotnickou ochranou proti nim, principy odmořování osob, odhad trendů pro budoucnost v této oblasti, výukové aktivity v pre- i postgraduální výuce, výzkum, vývoj a testovaní nových ochranných protichemických prostředků z medicínského hlediska včetně materiálních otázek a potřeb pro armádu, konzultace ekologických otázek a havárií spojených s únikem chemických škodlivin. KTVF zajišťuje a garantuje, ve spolupráci s ostatními katedrami fakulty, výuku magisterského studijního programu vojenská farmacie. Katedra také spolupracuje s národními či mezinárodními orgány pro zákaz chemických zbraní a v oblasti výzkumu i s řadou civilních a vojenských pracovišť.

Organizační členění katedry:

  • ​skupina toxikologie​
  • skupina vojenské farmacie

 

 

 


Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme