Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Výzkum

DOCENDO DISCIMUS

 

V oblasti výzkumné je experimentální práce metodicky rozdělena na histologii, in vitro metody proteinové detekce a metody průtokové cytometrie. Jednotlivé technologické celky pak umožňují in vitro a in vivo sledování mechanizmů post-radiačních změn na molekulární, buněčné i orgánové úrovni. Zaměřujeme se na studium molekulárních mechanismů indukovaných radiačním poškozením a získané poznatky aplikujeme v oblasti biologické dozimetrie a radioprotekce. V oblasti radiosensibilizace nádorových buněk využíváme inhibice signálních drah s důrazem na DNA reparaci a autofagii. Dále se zabýváme aplikací růstových faktorů jako jsou EGF, IGF1 či KGF, a využitím transplantace kmenových buněk po ozáření.

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová

Aktuality

 

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme