Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Projekty

DOCENDO DISCIMUS

 

Fosfoproteomická analýza leukemických linií po ozáření

Tichý, A.

Podporováno Grantovou Agenturou České Republiky, 2012 - 2014,  (P206/12/338)

  

Stanovení apoptózy v biopticky odebraných vzorcích z tlustého střeva

Pejchal, J.

Podporováno Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví,  2012 – 2015, (Project No.:IGA NT13413)

  

Radio-sensitizující efekt inhibice DNA reparace u buněk MOLT-4 a SAOS-2: Fosfoproteomická analýza ozářených nádorových buněk

Šalovská B., Tichý, A.

Podporováno Grantovou Agenturou Univerzity Karlovy, 2013 - 2014, (1220313)

                    

BIOMIT: Biodosimetry using human blood lymphocytes mitochondrial DNA alterations

Tichý, A.

Podporováno National Institutes of Health USA, 2014 - 2015,

(příjemce: Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fakultní Nemocnice v Hradci Králové)

  

Modulace buněčné odpovědi normálních fibroblastů na ozáření: význam radioprotekce

Ďurišová, K.; Tichý, A.

Podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 2013-2015, (Project No.:MŠMT SV/FVZ201304)

 

Terapeutické možnosti ovlivnění poškození epiteliálních tkání  ionizujícím zářením

Kmochová, A.; Pejchal, J.

Podporováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 2014-2016, (Project No.:MŠMT SV/FVZ 201405)

 

PANILE: Phosphoproteomic Analysis of Irradiated Leukemic Cell Lines

Šalovská, B.; Aebersold, R.; Tichý, A.

Podporováno Národní Agenturou pro Evropské vzdělávací Programy  - program SCIEX, 2015


Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová

Aktuality

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme