Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Členství pracovníků katedry ve významných národních a mezinárodních institucích, společnostech a poradních orgánech

DOCENDO DISCIMUS

 

Katedra epidemiologie

Členství pracovníků katedry ve významných národních a mezinárodních institucích, společnostech a poradních orgánech


plk. prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
 • Děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO
 • Tajemník České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • Odborná komise Vaccination Advisory Board GSK Biologicals
 • Oborové rady DSP pro obor Epidemiologie, Hygiena a preventivní lékařství
 • Poradní sbor primátora města pro vědu, školství a zdravotnictví
 • Národní imunizační komise
 • Komise Královéhradeckého kraje pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění
 • Central European Vaccination Advisory Group (CEVAG)
 • European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases
 • Consensus on Pertussis Booster Vaccination in Europe
 • Global Pertussis Initiative
 • NATO: Biological Medical Advisory Committee (BIOMEDAC) a Research and Technology Organisation – Human Factor and Medicine Panel (RTO-HFM Panel)
 

prof. MUDr. Miroslav Špliňo, DrSc.
 • Redakční rada časopisu Epidemiologie, Mikrobiologie a Imunologie
 • Rada programů "Národní program výzkumu v oblasti obrany a bezpečnosti" a „Program obranného výzkumu podpory cílů výstavby sil AČR"
 • Oborové rady DSP pro obor Epidemiologie a Lékařská mikrobiologie
 • Rada výzkumných záměrů SÚJB
 • European Study Group on Nosocomial Infections (ESGNI)
 • Research Board of Advisors, American Biographical Institute
 

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
 • Předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP
 • Česká imunizační komise Ministerstva zdravotnictví
 • Biologický poradní výbor Ústředního krizového štábu
 • Management Board, European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
 • WHO expert pro zdravotní systémy
 • Global Advisory Board for Pneumococcal Vaccines

pplk. MUDr. Jan Smetana, Ph.D.

 • NATO COMEDS Military Medical Training Expert Panel (MMTEP)
doc. RNDr. Vanda Boštíková, Ph.D.
 • The American Society for Microbiology
 • Redakční rada Faculty of 1000
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Tweetujeme
 • Jsme na Facebooku
 • Webová alba Picasa
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
 • Videokanál Univerzity obrany na Youtube