Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského zdravotnictví

Výzkum odolnosti organismu pokračoval na téma mindfulness

17. 5. 2022

• V sobotu 14. května se na Fakultě vojenského zdravotnictví UO konala další část Výzkumu odolnosti organismu, která má za cíl prozkoumat možnosti zvýšení odolnosti vůči stresu.
Více...

Branný závod oslavil půlkulatiny

13. 5. 2022

• V sobotu 7. 5. proběhl již 15. ročník tradičního Branného závodu pořádaného především studenty fakulty. Základna závodu se nacházela na náměstí Osvoboditelů, kde bylo vystavěno stanové městečko s využitím materiálu Polní nemocnice.
Více...

Chlad

28. 3. 2022

• Není pochyb o tom, že studium na Fakultě vojenského zdravotnictví je pro studenty náročné a vyžaduje nejen psychickou, ale také fyzickou zdatnost. Proto se na Katedře organizace vojenského zdravotnictví a managementu realizoval pilotní projekt, který si stanovil za svůj cíl zjištění míry ovlivnění stresorů cestou řízené aplikace chladu – otužování.
Více...

Bývalý náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Jiří Šedivý vystoupil na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

18. 3. 2022

• Dne 16. března 2022 proběhla výuka studentů 4. ročníků magisterských učebních programů v předmětu Leadership na téma: Komunikační styl, poznání a reflexe vlastního komunikačního stylu leadera. Jedním z cílů garanta předmětu je dát studentům možnost porovnat komunikační styly vybraných osobností nebo bývalých vysokých funkcionářů AČR. Pozvánku proto přijal Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR, v současnosti vedoucí katedry Bezpečnostních studií CEVRO institutu. Vzhledem k takto významné návštěvě byla přednáška koncipována jako otevřená pro všechny zájemce, studenty dalších ročníků i stálý stav fakulty.
Více...

Schůze výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP

1. 2. 2022

• Další schůze výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP (dále jen SVM) se konalo dne 26. ledna 2022 na FVZ UO v Hradci Králové. Zasedání se zúčastnili všichni členové výboru SVM a předseda revizní komise. Ve výboru aktivně pracují 2 zaměstnanci fakulty - plk. gšt. prof. Horáček (místopředseda) a pplk. doc. Jakl (vědecký sekretář). Za mladé vojenské lékaře se zúčastnil kpt. MUDr. Brixi, který koordinuje činnost nově vzniklé Sekce mladých vojenských lékařů.
Více...
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme