Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského zdravotnictví

Úspěch a udělení ceny primátora města za studentskou tvůrčí práci 2020

1. 7. 2021

• Posledního června 2021 proběhlo ve slavnostní atmosféře hlavního sálu Adalbertina předání ceny primátora města HK za vědeckou studentskou tvůrčí činnost. Ve velké konkurenci všech vysokých škol ve městě a z osmi nominovaných, získal tuto cenu náš akademický pracovník - student doktorského studijního programu vojenské vnitřní lékařství, kpt. MUDr. Pavel Skořepa, Ph.D., za publikační aktivitu a vědeckou práci na téma "Porovnání množství glukózy v parenterální výživě kriticky nemocných". Na fakultě se vědě daří. Děkujeme a gratulujeme!
Více...

Fakulta vojenského zdravotnictví UO získala Cenu Bezpečnostní rady státu

24. 6. 2021

• Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany obdržela 22. června 2021 z rukou předsedy vlády ČR Andreje Babiše mimořádné ocenění od Bezpečnostní rady státu za významný přínos v oblasti bezpečnostní politiky České republiky pro rok 2021. Bezpečnostní rada státu udělila fakultě cenu v hlavní kategorii za přispění ke zvládnutí pandemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.
Více...

Za profesorem Miroslavem Špliněm

21. 4. 2021

• Ve čtvrtek 15. dubna 2021 zemřel po delší nemoci ve věku 81 let významný epidemiolog, mikrobiolog, vědecký pracovník, pedagog, plukovník ve výslužbě, profesor, doktor medicíny Miroslav Špliňo, doktor věd, který celý svůj profesní život spojil s vojenskou medicínou.
Více...

Poděkování mobilním očkovacím týmům

1. 3. 2021

• „Celkově je očkováno 89% klientů a 67% zaměstnanců. Zbytek je v tuto chvíli kontraindikován, nebo očkování odmítá," uvádí ředitelka Domova u Biřičky v Hradci Králové Ing. Daniela Lusková v děkovném dopise představitelům státní správy a samosprávy kraje. Mezi adresáty nechybí ani profesor Roman Chlíbek, děkan Fakulty vojenského zdravotnictví UO předseda České vakcinologické společnosti, který stojí v čele jednoho ze tří mobilních očkovacích týmů, působících v seniorských zařízeních.
Více...

Fakulta vojenského zdravotnictví pomáhá nemocnici v Chebu

12. 2. 2021

• Fakulta vojenského zdravotnictví UO pokračuje v pomoci českému zdravotnictví při zvládnutí přetíženosti nemocnic pacienty s nákazou covid-19. Na základě žádosti o pomoc fakulta v průběhu dvou dnů zorganizovala a zajistila odbornou lékařskou výpomoc přetížené nemocnici v Chebu.
Více...
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme