Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Úvodní stránka Fakulty vojenského zdravotnictví

Vědecká stáž na Bělehradské univerzitě

14. 9. 2017

• Když mi školitel navrhl, abych odjel na tříměsíční stáž do srbského Bělehradu, byl jsem trochu překvapen. Srbsko totiž není obvyklým místem pro vědecké pobyty. Volba destinace mi ale byla vysvětlena tím, že se spolupracující skupina na Katedře farmaceutické chemie Farmaceutické fakulty Bělehradské univerzity věnuje novým progresivním metodikám molekulového modelování. Na stáž jsme tedy odjel za cílem seznámit se s těmito metodami a přivézt je na Univerzitu obrany.
Více...

Poděkování panu Komárkovi

4. 9. 2017

• Padne-li na Hradecku jméno Vladimír Komárek, mnohému se vybaví český malíř, grafik a ilustrátor, který se v této oblasti narodil a dlouhá léta zde tvořil. Když toto jméno zazní na půdě naší fakulty vojenského zdravotnictví, většině z nás se vybaví náš pan Vladimír Komárek a s ním i jeho dlouholeté suterénní království – fakultní tiskárna.
Více...

Praktická výuka i v teoretických oborech – Komenský by měl radost

4. 9. 2017

• Základy vojenské hygieny, v prvním ročníku čistě teoretický předmět, se mohou učit buď pouze teoreticky na učebně, anebo i zde mohou vyučující zvolit interaktivní a praktickou formu. Jak napovídají přiložené fotografie, v tomto případě platí právě druhá varianta.
Více...

Zkušenosti z Erasmu v Lublani

18. 8. 2017

• V květnu 2017 jsem jako studentka doktorského studia odjela na tříměsíční zahraniční pracovní stáž v rámci programu Erasmus do Lublaně ve Slovinsku.
Více...

Výsledky přijímacích zkoušek do doktorských studijních programů na Fakultě vojenského zdravotnictví

7. 8. 2017

• Tak jako se na základních a středních školách uzavírá školní rok posledním červnovým dnem, tak se obvykle v půlce letních prázdnin dozvídají budoucí doktorandi výsledky svých přijímacích řízení do doktorských studijních programů.
Více...
   
© 2017 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube