Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Základní informace o spolupráci s institucemi a sdruženími v České republice

DOCENDO DISCIMUS

 

Základní informace o spolupráci s institucemi a sdruženími v České republice

Významná spolupráce ve výzkumu a vývoji na národní úrovni s:

 • AV ČR,
 • výzkumnými ústavy rezortu MZdr,
 • lékařskými fakultami ČR,
 • IOO Lázně Bohdaneč,
 • VTÚO Brno,
 • ÚVN Praha, Odbor rozvoje výzkumu a vývoje,
 • firmami PRO.MED, VF a.s., DECOMKOV Praha s.r.o. aj.,
 • doškolovacími ústavy pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme