Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Databáze

DOCENDO DISCIMUS

 

Databáze lékařských informací, volný přístup 

Encyclopedia of Bioterrorism Defense, vydavatel John Wiley.

Evropská knihovna

ChemNetBase

IngentaConnect - velké množství časopiseckých článků v bibliografické databázi (články jsou uvedeny ve zkráceném popisu).

Institution of Electrical Engineers - časopisy digitální knihovny v plných textech. Věda, vzdělávání, IT, biotechnologie, inženýrské obory

Bibliografická databáze elektronických knih pro přírodovědné a technické obory Knovel nabízí zdarma trvalý PLNOTEXTOVÝ přístup do K-essentials kolekce devíti elektronických děl:

 • Military Handbook - MIL-HDBK-5H: Metallic Materials and Elements for Aerospace Vehicle Structures
 • Dialogues Concerning Two New Sciences
 • Essential Practices for Managing Chemical Reactivity Hazards
 • Smithsonian Physical Tables (9th Revised Edition)
 • Handbook of Mathematical Functions with Formulas, Graphs, and Mathematical Tables
 • International Critical Tables of Numerical Data, Physics, Chemistry and Technology
 • Engineering Problem Solving - A Classical Perspective
 • Knovel Critical Tables
 • Metallic Materials Properties Development and Standardization (MMPDS)

Kromě toho je vždy na dva týdny v měsíci  umožněn  plnotextový  přístup do některých vybraných publikací databáze Knovel. Aktuální informace jsou na studijním intranetu UO: Sledujte rubriku Fondy knihoven – Báze dat – Knovel - kniha v plném textu na 14 dní

Národní knihovna - Seznam českých knih a periodik je v souborném katalogu Národní knihovny.

Národní lékařská knihovna obsahuje Bibliographia Medica Čechoslovaca, Kramerius, Summon​

ProQuest Military - odborné časopisy z oblasti vojenství, mezinárodních vztahů, politologie, kriminologie, obrany a letectví.

PubMed - bibliografická databáze s propojením na placené plné texty, obsahuje MEDLINE

ScienceDirect - plnotextová a bibliografická databáze nakladatelství Elsevier, obsahuje MEDLINE. Fulltexty máme přístupné u 494 časopisů.

SCOPUS - Databáze, zaměřená na přírodní vědy, techniku, medicínu (zahrnuje mimo jiné i 100% MEDLINE databázi), společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí. Další informace včetně uživatelské příručky získáte na adrese http://www.suweco.cz/cz/online-konsorcium-elsevier-scopus.asp .

SpringerLink - fulltextová databáze 500 časopisů

Springer Kluwer – tématicky rozdělené elektronické knihy z mnoha vědních oborů. Pro UO je plnotextově přístupných  51 knih. Přístup k plnému textu těchto 51 knih byl zakoupen na základě požadavků kateder na časově neomezenou dobu.. Po otevření databáze jsou tyto „naše“ knihy uvedeny v kolonce „What´s available“. (Jsou-li s otevřením databáze problémy, vypište prosím adresu ručně). Seznam 51 knih je pro přehlednost uveden také na:  „Studijním intranetu UNOB – fondy knihoven – báze dat – E-books Springer Kluwer“.

Národní technické knihovna - elektronická knihovna časopisů na stránkách

http://www.techlib.cz/cs/

(volný přístup)

51 knih (fulltexty) vydavatelství Springer - tématicky rozdělených - je uvedeno přímo v databázi, kde jsou plnotextově přístupné knihy zaškrtnuté

Přehled elektronických knih lze získat také na adrese internetového knihkupectví akademických publikací The National Academies Press nebo zde. Jako jediné e-knihkupectví nabízí k nahlédnutí více než 3000 knih v plných textech (je nutné kliknout na nabídku „Read it Online FREE“). Plné texty jsou pouze ke čtení.

Univerzita Bundeswehru - elektronické časopisy – široká oblast humanitních věd a managementu - (vše v němčině). Volný přístup.

Web of Knowledge - bibliografické záznamy z prestižních časopisů opatřených Impact Factorem - ISI Journal Citation Reports a přístup do citačního rejstříku Web of Science.

Za obsah stránky odpovídá Marian Tomášik
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme