Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Ocenění studentů magisterských studijních programů

DOCENDO DISCIMUS

 

Ocenění studentů magisterských studijních programů

STUDENTI MAGISTERSKÝCH PROGRAMŮ
2014

Vědecká konference studentů lékařských fakult České republiky

Sekce: lékařských teoretických a preklinických oborů

9. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti výsledky

Sekce: Pomocná vědecká síla – KVCH, KVVL, KRAD

Sekce: Pomocná vědecká síla – CPS, TOX, ÚMP, KE

Sekce: Pomocná vědecká síla – KVH, KVŠLUM, KVZ

Sekce: Pomocná pedagogická síla

 • cena rektora za STČ 2014, rtm. Markéta Krejčiová – za vědecko-výzkumné úspěchy dosažené v akademickém roce 2013/2014 v oblasti studia inhibitorů acetilcholinesterasy a jejich využití při léčbe Alzheimerovy choroby

2013
 • 1. místo v 2. sekci - pomocná vědecká síla – KVH, KVZ, rtm. Markéta Krejčiová,  8. fakultní vědecká konference studentské tvůrčí činnosti, Fakulta vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové, 24. září 2013

 • 3. místo v nelékařské a stomatologické sekci, rtm. Markéta Krejčiová, Vědecká konference studentů lékařských fakult ČR, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 28.-29. listopadu 2013

 • 3. místo v sekci biologických věd, čet. Zuzana Maděryčová, XXI. Studentská vědecká konference FaF UK v Hradci Králové

 • 3. místo v nelékařské a stomatologické sekci, rtm. Markéta Krejčiová, Vědecká konference studentů lékařských fakult ČR, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 28.-29. listopadu 2013, Inhibitory acetylcholinesterasy užívané v léčbě Alzheimerovy choroby – základní farmakokinetické parametry

 • 1. místo, rtm. Pavel Skořepa, 59. studentská vědecká konference Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, sekce klinických oborů, Sérové koncentrace cytokinů a adhezních molekul u pacientů s akutní leukemií

2012
 • 1. místo, čet. Martin Bortlík, 2. studentská vědecká konference Ostrava, Efekt IL-12 a/nebo IL-15 na buněčné funkce NK buněk pupečníkové krve

 • 2. místo v sekci prací teoretických a preklinických, čet. Martin Bortlík, 58. studentská vědecká konference LF UK v Hradci Králové, Efekt IL-12 a/nebo IL-15 na buněčné funkce NK buněk pupečníkové krve

2009
 • 2. místo v sekci prací klinických, prap. Vendula Šepsová, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Bratislava, Testování inhibičního potenciálu reaktivátorů acetylcholinesterázy in vitro

2008
 • 3. cena za lékařství 2008, prap. Veronika Mikusová, na základě rozhodnutí celostátní poroty udělilo Francouzské velvyslanectví v Praze a společnost Pierre Fabre Médicament

 • 3. místo v sekci prací klinických, prap. Petr Novotný, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Košice, Nitrodřeňová osteosyntéza diafyzárních zlomenin předloketních kostí hřebem True-flex – retrospektivní analýza souboru pacientů

2007
 • 1. místo v sekci přírodních věd, nprap. Libor Vašina, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Liptovský Mikuláš, Hodnocení účinnosti nově syntetizovaných reaktivátorů acetylcholinesterázy při intoxikaci nervově paralytickou látkou tabunem

2006
 • 3. místo v sekci K1.1, nprap. Lucie Chadimová, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Plzeň, Mikroalbuminurie a ateroskleróza

 • 3. místo v sekci K 3.4, prap. Jana Pospíšilová, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Plzeň, Analýza hodnocení „informovaného souhlasu s operací“ chirurgickým pacientem

 • 1. místo v sekci K 1.7, nprap. Martin Jakl, Studentská vědecká konference lékařských fakult ČR a SR, Plzeň, Vliv dimethylsulfoxidu na krevní tlak a tepovou frekvenci

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme