Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků FVZ

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní imatrikulace studentů prvních ročníků FVZ

 


​​

V pátek 7. října 2011 v roce 60. výročí založení vojenského zdravotnického školství v Hradci Králové se konal slavnostní akt imatrikulace nových studentů prvních ročníků Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Slavnostního aktu se kromě představitelů vedení fakulty a rektora - velitele Univerzity obrany prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., účastnili i vrcholní představitele participující Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, představitelé Univerzity Hradec Králové a Univerzity Pardubice.  Důstojný ráz podtrhla i přítomnost představitelů církve statutárního města Hradce Králové. Mezi významné hosty lze zařadit i představitele velení vojenské zdravotnické služby a ředitele Fakultní nemocnice v Hradci Králové prof. MUDr. Romana Prymulu, Ph.D., CSc. bývalého rektora - velitele Vojenské lékařské akademie a později děkana Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové.

 

 

Imatrikulační obřad, při kterém byli noví studenti bakalářského, magisterských a doktorských studijních programů slavnostně přijatí za členy akademické obce Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany moderoval předseda Akademického senátu FVZ doc. MUDr. Pavel Boštík, Ph.D.

 

V úvodním projevu děkan fakulty plk. doc. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., mimo jiné novým studentům připomněl, že od vlastního aktu imatrikulace vede k absolutoriu a slavnostní promoci dlouhá cesta plná studia, odříkání, práce a tvůrčí činnosti. Cesta, na které bude každý jednotlivec nucen prokázat, že je schopen nést odpovědnost za své konání, že má jasnou představu o své budoucnosti, že studuje s cílem nalézt adekvátní uplatnění v oboru, který si zvolil.  Poté se ujal slova proděkan pro vědeckou činnost FVZ doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., který přečetl jménem studentů imatrikulační slib. Všichni studenti se po jeho složení postupně představili před všemi přítomnými a z rukou děkana převzali imatrikulační listy.

 

Na závěr jednotliví hosté popřáli studentům mnoho úspěchů i štěstí při náročném studiu a poděkovali Fakultě vojenského zdravotnictví za dosavadní vynikající spolupráci při realizaci společných studijních programů. Slavnostní imatrikulační obřad byl ukončen studentskou hymnou Gaudeamus Igitur.

 

Na Fakultu vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové se v letošním roce nově zapsalo do prvních ročníků celkem 43 studentů. Z toho 7 do bakalářského studijního programu specializace ve zdravotnictví, obor zdravotnický záchranář. V magisterských studijních programech nastoupili 3 studenti v oboru vojenská farmacie a 20 studentů v oboru vojenské všeobecné lékařství. Do doktorských studijních programů se zapsalo 13 nových studentů včetně dvou zahraničních.

 

 

 

pplk. Dr. Peter Pudík 

 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme