Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

VZL 2009 - Archiv

DOCENDO DISCIMUS

 

​​

1/2009, barevná příloha 1/2009

 • Tichý, M.: Analýza moči 
 • Pavliš, O., Pohanka, M.: Sledování protilátkové odpovědi proti Francisella tularensis pomocí metody ELISA 
 • Neubauerová, V. et al.: Proteomová analýza bakterie Borrelia afzelii 
 • Slováček, L. et al.: Balónková angioplastika a deprese: výsledky prospektivní, longitudinální studie 
 • Velíšek, J., Malý, V.: Vliv pesticidu na bázi triazinů na ryby 
 • Hon, Z., Patočka, J., Pitschmann, V.: Nová zbraň chemického terorismu – osmium tetroxid 
 • Pavlík, V.: Český post na velitelství ISAF, Afhánistán 
 • Chlíbek, R.: IV. hradecké vakcinologické dny 
 • Patočka, J.: Recenze knihy – hampl, F. et al.: Farmakochemie, Praha 2007 
 • Bajgar, J.: Recenze knihy – Klement, C. et al.: Biologické zbraně, Bratislava 2007 
 • Obsah ročníku LXXVII, 2008, č. 1–4 
 • Pokyny pro autory 

 

 

2/2009

 • Lysková, P.: Beta-hemolytické streptokoky se skupinovým antigenem
 • Hedlová, D.: Meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus – sledování a porovnání zátěže jednotlivých pracovišť ÚVN praha v letech 2006–2008
 • Drtinová, L., Opletalová, V., Pohanka, M.: Organofosfátové pesticidy
 • Bajgar, J.: Ochrana mozkové acetylcholinesterázy proti inhibici látkou VX u laboratorních potkanů
 • Patočka, J., Měrka, V.: Vojenské zdravotnické listy na rozcestí
 • Horáček, J. M., Jebavý, L.: Hlavní pokroky v klinické onkologii v roce 2008
 • Patočka, J.: Recenze knihy – Krulík, O. et al. Fenomén současného terorismu. Brno 2008
 • Patočka, J.: Recenze knihy – Flanagan, R. J. et al. Fundamentals of analytical toxicology. Chichester 2008
 • Konštacký, S.: Slavnostní křest studentů v Bordeaux
 • Fusek, J., Dohnal, F.: Životní jubileum plk. v. v. doc. RNDr. PhMr. Vladimíra Měrky, CSc.
 • Vávrová, J., Österreicher, J.: Zemřel plukovník v. v. profesor MUDr. Milan Dostál, CSc.
 • Dohnal, F., Fusek, J.: Zemřel generálmajor v. v. profesor MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.
 • Pokyny pro autory

 

3/2009

 • Roubal, J. et al.: Damage control surgery u skeletálního poranění na úrovni Role 2 - Kazuistika
 • Žvák, I. et al.: Tupá cerebrovaskulární poranění
 • Dušek, T. et al.: NOTES (Natural orrifice Transluminal Endoscopic Surgery) – nejmodernější trend v miniinvazivní chirurgii..             
 • Pokorná, M.: Libérie 2006-2007
 • Pokorná, M.: Africká mise - Malárie
 • Mališová, Z., Hobstová, J., Žďárová Karasová, J.: Výskyt virové hepatitidy A u hospitalizovaných pacientů na Infekčním oddělení Fakultní nemocnice v Motole v období leden-září 2008
 • Stříbrný, J. et al.: Některé halucinogeny naší přírody
 • Sninčák, M.: Redukcia TK, ochrana orgánov a kardiovaskulárne riziko: Čo je nové? (19. kongres Európskej hypertenziologickej spoločnosti, Taliansko, Miláno 12.-16. júna 2009
 • Klein, L.: K osmdesátinám plk. v. v. prof. MUDr. Bohumila Konečného, CSc.

 

4/2009

 • Horáček, J. M. et al.: Hodnocení kardiotoxicity onkologické léčby – porovnání WHO a NCI klasifikace
 • Vyroubal, P. et al.: Syntéza sterolů v průběhu polytraumatu
 • Knížek, P., Kobliha, J., Sedláček, F.: Humánní ehrlichióza – nová klíštětem přenosná zoonóza v našich podmínkách
 • Slováček, L., Pavlík, V.: Sibutramin, zdraví a kvalita života: Výsledky perspektivní dlouhodobé studie
 • Ježek, B. et al.: Prostorová rekonstrukce histologických řezů spánkové kosti
 • Pejchal, J. et al.: Mitogenem aktivované proteinové kinázy (MAPK), ionizující záření a regulace transkripce
 • Klein, L., Tokarik, M.: 13. kongres evropské popáleninové asociace v lausanne
 • Šubrt, Z., Ferko, A., Páral, J.: zpráva o kongresu international surgical week 2009
 • Dobeš, D.: Zpráva o 23. výročním kongresu Evropské společnosti cévní chirurgie
 • Gerlich, L.: Plk. v. v. prof. MUDr. Štefan Petrovič, DrSc., sedemdesiatpäťročný
 • Pokyny pro autory
 • Barevná příloha
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
​​
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme