Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

VZL 2008 - Archiv

DOCENDO DISCIMUS

 

​​

1/2008

 • Slováček, L. et al.: Psychologická a psychosociální intervence u onkologických nemocných – význam a postavení v komplexní protinádorové terapii z pohledu onkologa
 • Kahlich, R., et al.: Využití vytypovaných markerů celulární imunity v péči o pooperační SIRS a sepsi
 • Sninčák, M. et al.: Kongres Európskej kardiologickej spoločnosti 2007 – Súčasný stav, novinky a budúcnosť v hypertenziológii (Viedeň 2007)
 • Horáček, J. M., Jebavý, L.: Hlavní pokroky v klinické onkologii v roce 2007
 • Matoušek, R., Bydžovský, J.: Současná filozofie BATLS
 • Slováček, L. et al.: Occurrence of Depression Symptoms in Peripheral Arterial Occlusive Disease
 • Obsah ročníku LXXVI, 2007, č. 1–6

 

2/2008

 • Brndiar, M. et al.: Možnosti včasné detekce nefrotoxicity při léčbě cyklofosfamidem
 • Martinkovič, M., Prečinský, P.: Neinvazívna koronárna angiografia
 • Horáček, J. M. et al.: Elektrokardiografie v diagnostice kardiotoxicity onkologické léčby
 • Sninčák, M.: Nové európske odporúčanie pre diagnostiku a liečbu artériovej hypertenzie
 • Kubelková, K., Macela, A.: Nové možnosti pasivní imunoprofylaxe intracelulárních bakteriálních infekcí
 • Dohnal, V. et al.: Umělé nosy při detekci plísní a mykotoxinů
 • Pokorná, M., Šindelář, R.: Epidemiologická situace Afghánistánu
 • Pozvánky na konference

 

3/2008

 • Bartoš, D.: Pokroky a orientace letecké oftalmologie
 • Doležal, B. et al.: Diagnostika a léčba echinokokových cyst jater na úrovni role 2. Kazuistika
 • Fusek, J.: První informace k 8. konferenci odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP.
 • Ryska, M. et al.: Prométheus – efektivní podpora při akutním selhání jater. Experimentální práce na velkém laboratorním zvířeti
 • Kolářová, I. et al.: Nové metody radioterapie
 • Šinkorová, Z.: Průtoková cytometrie jako analytická a selekční metoda
 • Neubauerová, V. et al.: Proteomová analýza mikroorganismu Borrelia garnii
 • Jeřábek, I.: Informace o sjezdu České kardiologické společnosti
 • Hrdina, V. et al.: Fykotoxiny a některé méně známé toxiny mořského původu
 • Fusek, J.: Dopis redakce autorům příspěvků a čtenářům Vojenských zdravotnických listů
 • Pokyny pro autory
 • Barevná příloha

 

4/2008

 • Šulc, J.: Přínos lékařských společností k rozvoji leteckého lékařství v letech 1953-2008
 • Došel, P., Šulc, J.: Role Ústavu leteckého zdravotnictví v odborné přípravě leteckého personálu
 • Truska, O., Vanko, J.: Letecké posudkové lékařství - výhled do 21. století
 • Urbánek, L., Jícha, Z.: Vliv poškození rotátorové manžety na zdravotní klasifikaci vojáků z povolání
 • Jebavý, L.: Informace o 54. konferenci vojenských internistů
 • Masopust, V., Häckel, M.: Kranioplastika na modelu
 • Jakl, M. et al.: Kontinuální 24hodinová monitorace elektrokardiogramu při léčbě antracykliny
 • Šinkorová, Z., Zárybnická, L.: Uplatnění průtokové cytometrie ve vojenské medicíně a radiobiologii
 • Konštacký, S.: Informace o pneumologickém sjezdu v Berlíně
 • Doležalová, J., Rumlová, L.: Srovnávací zkoušky vybraných prostředků pro individuální přípravu pitné vody v poli
 • Patočka, J.: Kardiotoxické glykosidy
 • Měrka, V.: K historii kyseliny peroxooctové
 • Zemek, J., Dohnal, F.: Nevšední životní jubileum
 • Barevná příloha
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme