Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

VZL 2007 - Archiv

DOCENDO DISCIMUS

 

​​

1/2007

 • Kapla, J.: Nově se objevující nákazy
 • Slováček, L., Slováčková, B., Jebavý, L.: Globální kvalita života nemocných s akutní myeliodní leukémií po transplantaci krvrtvorných buněk - transverzální retrospektivní studie
 • Kujaník, Š.: Výšková hypoxia a Slovensko
 • Petrovič, Š., Fridrich, J., Belej, P.: Strelné poranenia srdca
 • Pavlík, V., Chaloupka, J.: Bojové dávky potravin vybraných armád NATO
 • Kassa, J., Jun, D.: Srovnání schopnosti nově syntetizovaných oximů (K074, K075) a oximů zavedených v AČR (obidoxim, HI-6) reaktivovat tabunem či somanem inhibovanou acetylcholinesterázu v krvi a mozku potkana 
 • Jakl, M., Horáček, J. M., Jebavý, L.: Vliv převodu štěpu krvetvorných buněk kryokonzervovaného pomocí dimethylsulfoxidu na krevní tlak a tepovou frekvenci

 

2/2007

 • Kubíček, M. aj.: Změny nutričního stavu u pacientů po totální endoprotéze kyčelního kloubu
 • Pavlík, V. Současné možnosti farmakoterapie obezity
 • Šindelář, R., Malý, V.: Integrovaný záchranný systém, Armáda české republiky a dekontaminace při výskytu vysoce nebezpečných nákaz
 • Štěpánová, D.: Benzen – toxická noxa vojenského prostředí
 • Pohanka, M., Jun, D., Kuča, K.: Biosenzory pro stanovení mykotoxinů
 • Pokorná, M., Šindelář, R.: Zpráva z Afriky (1)
 • Sninčák, M.: 21. výročný kongres Medzinárodnej spoločnosti pre hypertenziu  (Japonsko, Fukuoka 2006)
 • Patočka, J.: Netopýr předmětem zájmu leteckých konstruktérů
 • Barevná příloha

 

3/2007

 • Martinkovič, M., Prečinský, P., Blažíček, P.: Prognostická stratifikácia chorých s ischemickou chorobou srdca neinvazívnou koronarografiou a vybranými biochemickými ukazovateľmi a možnosť jej ovplyvnenia
 • Kujaník, Š.: Regresné rovnice pre interval qt elektrokardiogramu detí a dospelých
 • Slováček, L., Jebavý, L., Kačerovský, J.: Sextantová biopsie – její význam v diagnostice neoplazie prostaty
 • Pejchal, J., Österreicher, J., Vávrová, J.: biodozimetrie: dicentrická analýza a předčasná chromozomová kondenzace (pcc)
 • Patočka, J., Navrátil, L., Kuna, P.: Radiotoxikologie polonia
 • Sninčák, M.: Informácia zo sympózia „Cesty progresie a redukcie kardiovaskulárneho rizika“
 • Bajgar, J.: 46. kongres Toxikologické společnosti (USA)
 • Šindelář, R. aj.: IDET 2007 a Fakulta vojenského zdravotnictví

 

4/2007

 • Brndiar, M. aj.: Riziko terapie statiny,
 • Lochman, P., Čáp, R., Dobeš, D.: Primární torze omenta imitující akutní apendicitidu – kazuistika
 • Sninčák, M., Pahuli, K., Solárová, Z.: Informácie zo XVII. kongresu Európskej hypertenziologickej spoločnosti,
 • Österreicher, J., Smetana, J., Osvald, V.: CBRN JAT: Poradenský tým v oblasti zbraní hromadného ničení sil rychlé reakce NATO jako společný zájem zdravotnické služby a chemického vojska AČR
 • Bajgar, J.: Možnosti vývoje nových chemických zbraní ve světle existující úmluvy o jejich zákazu
 • Pohanka, M.: Biosenzory pro detekci biologických agens
 • Procházka, P.: Detection of Ricin with Biosensors and ELISA: A Review
 • Špliňo, M., Prymula, R., Chlíbek, R.: Epidemiologická rizika vakcinace proti variole v současnosti. Kontaktní přenos viru vaccinie
 • Pokorná, M., Šindelář, R.: Zpráva z Afriky (2)

 

5/2007

 • Šulc, J.: Zdravotní a fyziologické incidenty za letu
 • Nakládal, Z. aj.: Rizikové faktory rakoviny plic v pracovním prostředí
 • Slováček, L. aj.: Ischemická choroba dolních končetin a kvalita života
 • Sninčák, M.: Niektoré dnešné základné teoretické a klinické problémy artériovej hypertenzie – Informácie z 13. svetového kongresu o ochoreniach srdca (Vancouver, 2007)
 • Pohanka, M., Kuča, K., Jun, D.: Možnosti využití cholinesteráz ke konstrukci biosenzorů
 • Slováček, L.: The Effect of Selected Demographic, Psychosocial and Healthy Aspects on Quality of Life of Patients with Multiple Myeloma and Acute Myeloid Leukaemia Undergoing Autologous Haematopoietic Stem Cell Transplantation: A Retrospective Analysis (Dissertation thesis)
 • Pokorná, M., Šindelář, R.: Zpráva z Afriky (3)
 • Vacková, M.: Jean de Carro a jeho přínos při očkování proti pravým neštovicím

 

6/2007

 • Cinek, P., Filip, S.: Prediktivní a prognostické faktory invazivního karcinomu prsu v praxi
 • Cinek, P., Filip, S.: Membránový receptor HER-2/neu – struktura a funkce, prognostický a prediktivní význam pro pacientky s invazivním karcinomem prsu
 • Šultesová, H. aj.: Výskyt ochratoxinu A v českých regionech
 • Vellappally, S. et al.: Smokeless Tobacco: Another Form of Hazardous Tobacco
 • Šindelář, R. aj.: Česká republika, vzteklina a „rabbies free“ status
 • Patočka, J.: Alfa-latrotoxin
 • Bartošová, L., Bajgar, J.: Charakterizace preparátu koňské butyrylcholinesterázy in vitro a jeho hladiny v krvi u laboratorních potkanů
 • Klein, L.: Zpráva o 12. mezinárodním kongresu Evropské popáleninové asociace v Budapešti
 • Klein, L.: 7. výroční konference odborné Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP v Hradci Králové
 • Měrka, V., Klein, L., Hlaváčková, H.: Napoleon versus vši
 • Patočka, J., Jun, D.: Vibrační vesta – budoucnost vojenské komunikace?
 • Barevná příloha
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme