Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

VZL 2006 - Archiv

DOCENDO DISCIMUS

 

​​

1/2006

 • Brndiar, M. aj.: Obezita a mikroalbuminurie
 • Horáček, J. M. aj.: Kardiální komplikace při léčbe onkologických pacientů – současné možnosti diagnostiky
 • Slováček, L., Jebavý, L., Slováčková, B.: Paliativní léčba bolesti a dušnosti u onkologických nemocných v terminálním stadiu onemocnění
 • Rostová, J. aj.: Vybrané akutní účinky UV záření na organismus
 • Chlíbek, R. aj.: Prevalence asymptomatických forem VHA a VHB v dospělé populaci a její dopad na očkování v armádě
 • Smetana, J., Chlíbek, R.: Zásady prevence infekčních nemocí při pobytu v zahraničí
 • Kuča, K., Jun, D., Musílek, K.: Vliv délky a tvaru spojovacího řetězce biskvarterních reaktivátoru acetylcholinesterázy na jejich schopnost reaktivovat enzym inhibovaný sarinem

 

2/2006

 • Pavel, J.: Přehled nemocí z povolání hlášených vojenským střediskem nemocí z povolání v letech 1996–2005
 • Hlúbik, P., Kubíček, M.: Nutriční stav a degenerativní onemocnění kloubu
 • Horáček, J. M.: Monitorování kardiotoxicity léčby akutních leukémií – závěry a doporučení pro praxi
 • Rostová, J. aj.: Akutní účinek UV záření na imunitní systém
 • Kazbundová, J., Patočka, J.: Jedovatí pavouci a nebezpečí jejich kousnutí
 • Bajgar, J., Fusek, J.: Náhodné a cílené použití toxických látek: vojenské konflikty, havárie i terorismus

 

3-4/2006

 • Patočka, J., Měrka, V.: Vojenské zdravotnické listy a jejich další perspektivy
 • Fousek, J., Kuběnová, D.: Aloplastika při léčbě hallux rigidus
 • Slováček, L. aj.: Vybrané aspekty ovlivňující globální kvalitu života nemocných s mnohočetným myelomem a maligním lymfomem po transplantaci krvetvorných buněk
 • Kujaník, Š. aj.: Porovnanie 24-hodinovej periodocity extrasystol u nekomplikovaného infarktu myokardu na nížine a výškovej chronickej respiračnej insuficiencie – prvé výsledky
 • Jakl, M., Horáček, J. M.: Elektrokardiografické monitorování akutní kardiotoxicity antracyklinů
 • Rostová, J. aj.: Chronický účinek ultrafialového záření na organismus
 • Petriková, V., Patočka, J.: Káva očima toxikologa
 • Horáková, M., Jandová, M., Kociánová, H.: Fosgen: Zdravotní rizika
 • Bajgar, J.: Toxikologické konference v Asii
 • Zvolánek, J., Dohnal, F.: Majáles 1956
 • Bajgar, J.: Recenze knihy – E. Giacobini, G. Pepeu (Eds): The brain cholinergic system in health and diseases
 • Bajgar, J.: Recenze knihy – M. Wheelis, et al. (Eds). Deadly Cultures. Biological weapons since 1945
 • Vávrová, J., Österreicher, J.: K sedmdesátinám plk. v. v. docenta MUDr. Pavla Petýrka, CSc.
 • Bajgar, J.: Plukovník docent MUDr. Jiří Kassa, CSc., padesátiletý
 • Špliňo, M., Prymula, R., Beran, J.: Zemřel profesor MUDr. Bohumil Ticháček, DrSc. (1924–2006)

 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme