Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany v Brně

VZL 2004 - Archiv

DOCENDO DISCIMUS

 

​​

1/2004

 • Brndiar, M. aj.: Možnosti včasné detekce nefropatií u systémových chorob pojiva
 • Slováček, L. aj.: Kvalita života nemocných - jeden z důležitých parametrů komplexního hodnocení léčby
 • Šulc, J.: Management operační únavy ve vojenském letectvu
 • Pavlík, V.: Stravování v podmínkách francouzské armády
 • Jirkovský, D., Archalousová, A.: Kvalifikační a postkvalifikační vzdělávání všeobecných sester v Evropské unii
 • Österreicher, J. aj.: Vedlejší účinky ionizujícího záření IV: Jejich teoretický a praktický význam
 • Dejmek, L.: Extrémně účinná narkotická analgetika - nový typ „imobilizačních“ BCHL? Část 1.
 • Fusek, J.: K životnímu jubileu doc. MUDr. Jiřího Bajgara, DrSc.
 • Jebavý, L., Dohnal, F.: Životní jubileum prof. MUDr. Jaroslava Kačerovského, CSc.

 

2/2004

 • Smetana, J., Smetana, R., Vacková, M.: Protiepidemické zabezpečení vojáků Armády České republiky před výjezdem na zahraniční mise a po návratu
 • Konštacký, S.: Změna systému specializačního vzdělávání
 • Jirkovský, D.: Edukační a ošetřovatelský proces v programu rozšířené primární preventivní péče
 • Čáp, R., Dobeš, D., Hošek, F.: Integra® - novinka v léčbě těžkých popálenin a rozsáhlých kožních defektů
 • Doležal, T. aj.: Metodické pokyny pro farmakoterapii akutní a chronické nenádorové bolesti
 • Dohnal, F., Fusek, J.: Životní jubileum plk. v. v. doc. RNDr. PhMr. Vladimíra Měrky, CSc.
 • Klézl, Z. aj.: Zpráva o výroční konferenci instruktorů BATLS v Gosportu
 • Dobeš, D.: Modelování nitrobřišní hypertenze a význam tonometrie při měření perfuze gastrointestinálního traktu

 

3/2004

 • Dobeš, D. aj.: Střelné poranění bérce perkusním revolverem se vznikem arteriovenózní píštěle
 • Slováček, L. aj.: Obstrukční ikterus – jeden z časných příznaků karcinomu hlavy pankreatu
 • Doležal. T. aj.: Metodické pokyny pro farmakoterapii nádorové bolesti
 • Juříček, L., Novotný, P.: Modelování průstřelu ocelové desky malorážovou průbojnou střelou
 • Kassa, J. aj.: Farmakologická profylaxe a antidotní terapie akutní otravy tabunem
 • Kudlová, E.: Strategie integrovaného vedení onemocnění u dětí v rozvojových zemích

 

4/2004

 • Machula, F., Beňa, F., Švamberg, J.: Hromadný výskyt příušnic ve vojenských kolektivech AČR
 • Tichý, M. aj.: Biomarkery akutních koronárních syndromů a srdeční nedostatečnosti
 • Sninčák, M., Kujaník, Š.: Patogenéza primárnej hypertenzie
 • Kassa, J.: Vliv opakované antidotní terapie na toxicitu tabunu u myší
 • Hrdina, V. aj.: Sarafotoxiny - potenciální nástroj terorismu?
 • Konštacký, S., Dobeš, L.: První zdravotnický pluk v Métách
 • Jezierski, Z.: The Home Army Health Service
 • Dohnal, F.: Autobiografická výpověď lékaře (K. A. Macháček „Útěk do Anglie“ – recenze)
 • Vykouřil, L., Dohnal, F.: 75. narozeniny plk. v. v. prof. MUDr. Bohumila Konečného, CSc.

 

5-6/2004

 • Kujaník, Š. et al.: Spôsob vyjadrenia intervalu QT mení štatistickú významnosť rozdielov
 • Kujaník, Š. et al.: Mierna nadmorská výška a srdcové arytmie u zdravých mužov nad 50 rokov
 • Lipavský, P.: Zdravotnické zabezpečení české, později česko-slovenské jednotky v operaci Enduring Freedom v Kuvajtu v létech 2002-2003
 • Středa, L., Patočka, J.: Neletální chemické zbraně a Úmluva o zákazu chemických zbraní
 • Driák, D., Österreicher, J.: Radiační enteritida - I. část
 • Klein, L.: 35. světový kongres vojenské medicíny ve Washingtonu
 • Klein, L., Fusek, J.: Zpráva o 4. konferenci odborné Společnosti vojenských lékařů a farmaceutů čls jep v Hradci Králové
 • Chaloupka, J.: Zpráva o 35. kongresu Německé společnosti pro vojenskou medicínu a farmacii
 • Informace o konání 5. konference Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
 • Klein, L.: Zpráva o 7. asijsko-pacifické konferenci medicíny katastrof a 10. čínském národním kongresu urgentní medicíny
 • Klein, L.: Profesoru mudr. s. w. a. Gunnovi udělen čestný doktorát Karlovy univerzity v Praze
 • Bartoš, D., Vanko, J.: Významné životní jubileum doc. MUDr. Jiřího šulce, CSc
Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme