Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Děkan

DOCENDO DISCIMUS

 

  

 

prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. 

 

Tel.: 973 253 001

Fax.: 973 253 100

roman.chlibek@unob.cz

 

 

 


 


Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D., v roce 1989 zakončil studia všeobecného lékařství na Vojenské lékařské akademii Jana Evangelisty Purkyně a Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V rámci své odborné dráhy a působení v Armádě ČR se profiloval v oboru všeobecné lékařství, později preventivní medicíny, epidemiologie a vakcinologie. V roce 2012 byl jmenován profesorem v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie. Svoji profesionální vojenskou kariéru ukončil v roce 2020 v hodnosti plukovníka generálního štábu.

V akademickém prostředí na Vojenské lékařské akademii a později na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se sídlem v Hradci Králové postupně prošel pozicí odborného asistenta, vedoucího skupiny, vedoucího katedry, předsedy akademického senátu fakulty, proděkana pro vnější vztahy a rozvoj. V letech 2009 až 2013 zastával pozici děkana fakulty. V současné době zastává funkci vedoucího katedry epidemiologie. Je členem řady tuzemských i zahraničních odborných společností a autorem řady odborných publikací. Je předsedou České vakcinologické společnosti a také vedoucím epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví.

24. listopadu 2020 byl Akademickým senátem Fakulty vojenského zdravotnictví zvolen kandidátem na děkana a k 1. únoru 2021 jmenován rektorkou Univerzity obrany v Brně děkanem Fakulty vojenského zdravotnictví na čtyřleté funkční období.
 

Za obsah stránky odpovídá Dita Zetochová
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme