Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského zdravotnictví

                                                    

Jednání NATO Medical Sharing Group na Fakultě vojenského zdravotnictví

8. 11. 2018

• Ve dnech 16. - 18. října se na akademické půdě Fakulty vojenského zdravotnictví UO konalo 3. jednání NATO Medical Sharing Group. Na úvod přivítal všechny účastníky děkan fakulty profesor Boštík. V následujících vystoupeních zdůraznil brigádní generál Zoltán Bubeník, ředitele Agentury vojenského zdravotnictví důležitost sdílení získaných zkušeností ve vojenské medicíně, zatímco ředitel MILMED COE plukovník László Fazekas poukázal na to, že je třeba, aby národy sdílely své získané poznatky a zkušenosti z oblasti vojenského zdravotnictví s Aliancí.
Více...

Povýšení studentů Fakulty vojenského zdravotnictví

1. 11. 2018

• Dne 31. 10. 2018 proběhlo v reprezentativních prostorách Městské hudební síně v Hradci Králové slavnostní povýšení studentů 9. a 10. školní roty Fakulty vojenského zdravotnictví UO do vyšších hodností.
Více...

Exkurze v rámci předmětu Vojenská historie

27. 8. 2018

• Ve dnech 22. a 23. srpna 2018 se studenti 1. ročníků FVZ UO v Hradci Králové, v rámci předmětu Vojenská historie, zúčastnili exkurze v muzeu bitvy u Hradce Králové roku 1866 a také v objektu dělostřelecké tvrze Stachelberg. Tyto exkurze završily studium předmětu, v němž je kladen důraz na významné dějinné události královéhradeckého regionu a zejména na vývoj Československé armády od vzniku samostatného Československého státu do současnosti.
Více...

Výcvik studentů 1. a 2. ročníku FVZ

27. 8. 2018

• Ve dnech 30. července až 9. srpna 2018 proběhl ve vojenském výcvikovém prostoru Březina nepřetržitý vojenský výcvik studentů 1. a 2. ročníku FVZ UO, který připravuje a realizuje Katedra organizace vojenského zdravotnictví a managementu. Výcvik je zaměřen na činnosti jednotky úrovně družstvo.
Více...

Student FVZ ve Francii: počítačové modelování, chemické zbraně, tanec a výtvarné umění

24. 7. 2018

• Před necelým rokem jsem zakončoval článek o zahraniční stáži v Srbsku větou, že vlastně nemám nijak zvlášť rád cestování. Protože ale zahraniční stáže považuji za nezbytnou a velmi užitečnou součást vědecké práce, vydal jsem se na pět měsíců do Paříže. Na jejím předměstí v obci Bretigny sur Orge sídlí na bývalé letecké základně Výzkumný biomedicínský ústav ozbrojených sil. S tímto ústavem Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany dlouhodobě spolupracuje a vysílá sem své příslušníky na kratší či delší pobyty.
Více...
   
© 2018 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube