Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenského zdravotnictví
Univerzita obrany

Úvodní stránka Fakulty vojenského zdravotnictví

Branný závod oslavil půlkulatiny

13. 5. 2022

• V sobotu 7. 5. proběhl již 15. ročník tradičního Branného závodu pořádaného především studenty fakulty. Základna závodu se nacházela na náměstí Osvoboditelů, kde bylo vystavěno stanové městečko s využitím materiálu Polní nemocnice.
Více...

Chlad

28. 3. 2022

• Není pochyb o tom, že studium na Fakultě vojenského zdravotnictví je pro studenty náročné a vyžaduje nejen psychickou, ale také fyzickou zdatnost. Proto se na Katedře organizace vojenského zdravotnictví a managementu realizoval pilotní projekt, který si stanovil za svůj cíl zjištění míry ovlivnění stresorů cestou řízené aplikace chladu – otužování.
Více...

Bývalý náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Jiří Šedivý vystoupil na půdě Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové

18. 3. 2022

• Dne 16. března 2022 proběhla výuka studentů 4. ročníků magisterských učebních programů v předmětu Leadership na téma: Komunikační styl, poznání a reflexe vlastního komunikačního stylu leadera. Jedním z cílů garanta předmětu je dát studentům možnost porovnat komunikační styly vybraných osobností nebo bývalých vysokých funkcionářů AČR. Pozvánku proto přijal Jiří Šedivý, bývalý náčelník Generálního štábu AČR, v současnosti vedoucí katedry Bezpečnostních studií CEVRO institutu. Vzhledem k takto významné návštěvě byla přednáška koncipována jako otevřená pro všechny zájemce, studenty dalších ročníků i stálý stav fakulty.
Více...

Schůze výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP

1. 2. 2022

• Další schůze výboru Společnosti vojenské medicíny ČLS JEP (dále jen SVM) se konalo dne 26. ledna 2022 na FVZ UO v Hradci Králové. Zasedání se zúčastnili všichni členové výboru SVM a předseda revizní komise. Ve výboru aktivně pracují 2 zaměstnanci fakulty - plk. gšt. prof. Horáček (místopředseda) a pplk. doc. Jakl (vědecký sekretář). Za mladé vojenské lékaře se zúčastnil kpt. MUDr. Brixi, který koordinuje činnost nově vzniklé Sekce mladých vojenských lékařů.
Více...

Výzkum odolnosti

17. 1. 2022

• V sobotu 15. 1. 2022 se na Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové uskutečnila první etapa Výzkumu odolnosti. Jedná se o výzkum, který má za cíl pomoci vojákům lépe zvládat stresové situace, zlepšit jejich fyzickou a psychickou odolnost a preventivně tak působit proti civilizačním onemocněním. V tento den se testovaly tři „metody" – Chlad, Spánek a Midnfullness.
Více...
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme