Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Vědecká rada fakulty

DOCENDO DISCIMUS

 

Vědecká rada fakulty

Seznam členů Vědecké rady Fakulty vojenských technologií

Jednací řád vědecké rady fakulty

Rámcový plán práce Vědecké rady Fakulty vojenských technologií na rok 2019

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ma​teriály připravovaných jednání ​ (vstup jen pro členy vědecké rady).

 

Seznam členů vědecké rady FVT UO:

 


​Pře​dseda

plk. prof. Ing. 
 Martin
MACKO, CSc.
děkan FVT UO


Předsednictvo

plk. gšt. doc. Ing.VladimírKOVAŘÍK, MSc. Ph.D.proděkan pro vědeckou činnost FVT, místopředseda VR FVT
​prof. Ing. Václav​
TALHOFER, CSc.
​K-210
prof. Ing.   dr. h. c.
Zdeněk
VINTR, CSc.
K-202
prof. Ing.
Čestmír
VLČEK, CSc.
vedoucí K-217


Interní členové

doc. Ing.
Miloš
ANDRLE, CSc.
K-206 
prof. Ing.
Ladislav
BUŘITA, CSc.
K-209
​doc. Ing.​Libor​DRAŽAN, CSc.​K-207
​plk. Ing.
​Jan
DROZD, Ph.D.​​děkan FVL UO
plk. gšt. doc. Ing.
Vladan
HOLCNER, Ph.D.
ředitel CJV UO
​prof. Ing. Rudolf​ JALOVECKÝ, CSc.​ ​K-206
​prof. RNDr.​Jan​KOHOUT, CSc.​vedoucí K-215
​prof. Ing.Pavel​​KONEČNÝ, CSc.​K-201
​pplk. prof. Ing. Jan​​LEUCHTER, Ph.D.​K-206
doc. Ing.
Vlastimil
MALÝ, CSc.
K-209
plk. doc. Ing.
 Pavel
MAŇAS, Ph.D.
vedoucí K-203
​doc. RNDr.​Šárka​MAYEROVÁ, Ph.D.​K-215
​brig. gen. prof. Ing. Bohuslav​ ​PŘIKRYL, Ph.D. rektor - velitel UO​
​doc. Ing.
​Vladimír
​SMRŽ
​K-205
​​​plk. gšt. prof. Dr. Ing.​Alexandr​​ŠTEFEKvedoucí K-208
plk. gšt. prof. Ing. DavidVALIŠ, Ph.D. et Ph.D. vedoucí K-202


Externí členové

​prof. Ing. ​Jaroslav ​ČECHÁK, Ph.D. ​URC Systems, spol. s r.o., Brno
doc. Ing.
Blahoslav
DOLEJŠÍ, CSc.
Národní úřad pro vyzbrojování MO, Praha
​doc. Ing.
​Jan
HODICKÝ, Ph.D.​
​prof. Ing.  dr. h. c.
​Vojtěch
​HRUBÝ, CSc.
​NITECH, a.s.
Emeritní profesor UO
​doc. Ing.​Milan

​Milan
CHALUPA, CSc.
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
prof. Ing.
Jan
KUSÁK, CSc.
Prototypa ZM s.r.o. Brno
​doc. Ing. ​Petr ​LIPTÁK, PhD. ​prorektor pro strategii a rozvoj TnU AD v Trenčíně
prof. Ing.
Dušan
MAGA, PhD.
ČVUT v Praze
​prof. Dr. Ing.​Pavel​NĚMEČEK​TU Liberec
prof. Ing.
Antonín
PÍŠTĚK, CSc.
VUT v Brně
prof. Ing.
Václav
PÍŠTĚK, DrSc.
VUT v Brně
prof. Dr. Ing.
Miroslav
POKORNÝ
VŠB - TU Ostrava
prof. Ing.
Zbyněk
RAIDA, CSc.
VUT v Brně
doc. Ing.
Stanislav
ROLC, CSc.
Vojenský výzkumný ústav, s.p.
prof. Ing.
Jiří
ŠVEJCAR, CSc.
VUT v Brně
doc. Ing.
Josef
WEIGEL, CSc.
VUT v Brně


Stálí hosté

plk. gšt. Ing.
Miloslav
BAUER, Ph.D.
vedoucí K-205
​prof. Ing. ​Štefan ​ČORŇÁK, Dr. ​K-202
​pplk. Ing. ​Jan​FARLÍK, Ph.D.K-208​
​plk. Ing. Luděk​ JEDLIČKA, Ph.D.​
prorektor pro vnitřní řízení UO
​pplk. Ing.​Vlastimil​NEUMANN, Ph.D.​proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT UO
​pplk. Ing.​Josef​NOVOTNÝ, Ph.D.​K-210
​doc. RNDr.​Marek​SEDLAČÍK, Ph.D.​prorektor pro vzdělávání a záležitosti studentů UO
​doc. Ing.​Zbyšek
​KORECKI, Ph.D.
​proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT UO
​pplk. Ing.RomanVÍTEK, Ph. D. K-201

 

  

Jednání VR FVT UO organizačně a administrativně zajišťuje tajemník vědecké rady Ing. Otakar PETŘÍČEK, Ph.D., tel.: 973 442 314.

 

Termíny jednání vědecké rady v roce 2019:

29. 1. 2019 (Úterý) 

26. 3. 2019 (Úterý)​ 

24. 9. 2019 (Úterý) 

​26. 11. 2019 (Úterý)

Za obsah stránky odpovídá Zbyšek Korecki

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme