Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Vědecká rada fakulty

DOCENDO DISCIMUS

 

Vědecká rada fakulty

Seznam členů Vědecké rady Fakulty vojenských technologií

Jednací řád vědecké rady fakulty

 

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Ma​teriály připravovaných jednání ​ (vstup jen pro členy vědecké rady).

 

Seznam členů Vědecké rady FVT UO:

 

p.č.Funkce ve VR

Hodnost, tituly, jméno

příjmení

Funkce, pracoviště
1.
Předsedaplk. gšt. Ing. Vlastimil NEUMANN, Ph.D.Děkan FVT UO
2.
Předsednictvo - místopředseda
pplk. doc. Ing. Jiří  ŠTOLLER, Ph.D.Proděkan pro vědeckou činnost FVT UO, K-203
3.
Předsednictvo - členprof. Ing. dr. h. c. Zdeněk VINTR, CSc.K-202
4.
Předsednictvo - členprof. Ing. Čestmír VLČEK, CSc.vedoucí K-217
5.
Předsednictvo - členprof. Ing. Václav TALHOFER, CSc.K-210
6.
Interní členplk. Ing. Jan DROZD, Ph.D.děkan FVL UO
7.
Interní členplk. gšt. doc. Ing. Petr FRANTIŠ, Ph.D.vedoucí K-209
8.
Interní členplk. gšt. doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D.ředitel CJV UO
9.
Interní členpplk. doc. Ing. Martin HUBÁČEK, Ph.D.Proděkan pro studijní a pedagogickou činnost FVT UO, K-210
10.
Interní členprof. Ing. Rudolf JALOVECKÝ, CSc.K-206
11.
Interní členprof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.vedoucí K-215
12.
Interní členprof. Ing. Pavel KONEČNÝ, CSc.K-201
13.
Interní členpplk. prof. Ing. Jan LEUCHTER, Ph.D.K-206
14.
Interní členprof. Ing. Martin MACKO, CSc.K-201
15.
Interní člendoc. Ing. Pavel MAŇAS, Ph.D.K-203
16.
Interní členprof. RNDr. Šárka MAYEROVÁ, Ph.D.K-215
17.
Interní členbrig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.rektor - velitel UO
18.
Interní člendoc. Ing. Vladimír SMRŽ, Ph.D.K-205
19.
Interní členplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr ŠTEFEKvedoucí K-208
20.
Interní členplk. gšt. prof. Ing. David VALIŠ, Ph.D. et Ph.D.vedoucí K-202
21.
Interní členplk. gšt. doc. Ing. Jiří VESELÝ, Ph.D.vedoucí K-207
22.
Externí členprof. Ing. Jaroslav ČECHÁK, Ph.D.URC Systems, spol. s r.o., Brno
23.
Externí člendoc. Ing. Blahoslav DOLEJŠÍ, CSc.MO Praha
24.
Externí člendoc. Ing. Milan CHALUPA, CSc.Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
25.
Externí členprof. Ing. Jaromír KADLEC, CSc.
bývalý zaměstnanec UO (K-216)
26.
Externí člendoc. RNDr. Petr KUBÍČEK, CSc.Masarykova univerzita
27.
Externí členDr. h. c. doc. Ing. Peter LIPTÁK, CSc.TnU AD v Trenčíně
28.
Externí členprof. Ing. Dušan MAGA, PhD.ČVUT v Praze
29.
Externí člendoc. Ing. Jozef MAJERÍK, PhD.TnU AD v Trenčíně
30.
Externí členprof. Dr. Ing. Pavel NĚMEČEKTU v Liberci
31.
Externí členprof. Ing. Antonín PÍŠTĚK, CSc.VUT v Brně
32.
Externí členprof. Ing. Václav PÍŠTĚK, DrSc.VUT v Brně
33.
Externí členprof. Dr. Ing. Miroslav POKORNÝVŠB - TU Ostrava
34.
Externí členprof. Dr. Ing. Zbyněk RAIDAVUT v Brně
    
1.
​Stálý host
pplk. gšt. Ing. Jan FARLÍK, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT UO, K-208


Jednání VR FVT UO organizačně a administrativně zajišťuje tajemník vědecké rady Ing. Otakar PETŘÍČEK, Ph.D., tel.: 973 442 314.

 

Termíny jednání vědecké rady v roce 2020:

28. 1. 2020 (úterý)  zrušeno

31. 3. 2020 (úterý)​ zrušeno

19. 5. 2020 (úterý)  zrušeno

29. 9. 2020 (úterý) 

25. 11. 2020 (středa)


Za obsah stránky odpovídá Zbyšek Korecki

 

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme