Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Úřední deska

DOCENDO DISCIMUS

 

Úřední deska
Přehled povinně zveřejňovaných informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Název

Úplný název fakulty: Fakulta vojenských technologií

Zkrácený název fakulty: FVT

Sídlo: Kounicova 65, 662 10 Brno

Webová adresa fakulty: http://fvt.unob.cz

Adresa pro elektronickou komunikaci: fvt@unob.cz

 

Kontaktní údaje

Fakulta vojenských technologií

Děkanát

Kounicova 156/65

662 10 Brno

 

Úřední doba

Podatelna:

pondělí – čtvrtek:     7.00 - 12.00 hod.      

                            13.00 - 16.00 hod.    

pátek:                    7.00 - 12.00 hod.       

 

Podatelna E-mail: podatelna@unob.cz

ID datové schránky: h k r a i f e

                              (Orgán veřejné moci)

Kde nás najdete:

Kounicova 65

Rektorát

Fakulta vojenských technologií

Fakulta vojenského leadershipu

 

Kounicova 65

662 10 BRNO

 

 

 

 

 

GPS: 49°12'27.173"N, 16°35'41.707"E 

 

 

Náhradní doručení

  

Doručování veřejnou vyhláškou

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů (Správní řád).

Fakulta vojenských technologií UO oznamuje, že osoby uvedené v seznamu níže (pod číslem účastníka řízení) si mohou převzít písemnosti, které se prokazatelně nepodařily doručit na adresu, nahlášenou fakultě jako adresu pro doručování. Písemnosti je možné vyzvednout na Skupině studijní děkanátu FVT, Kounicova 65, 662 10, Brno. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Číslo účastníka řízení (UČO, RČP)Vyvěšeno


     
Studentská grantová soutěž FVT

Vyhlášení studentské grantové soutěže na projekty specifického výzkumu 2022

Za obsah stránky odpovídá Karel Tvrdoň
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme