Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Modernizace didaktických metod a inovace studijní literatury, pomůcek a laboratorního vybavení

DOCENDO DISCIMUS

 

Modernizace didaktických metod a inovace studijní literatury, pomůcek a laboratorního vybavení

Řešení této aktivity povede k posílení názornosti výuky podpořené konkrétními ukázkami (simulacemi) a k zvýšení úrovně praktických měření v laboratořích. V laboratořích by měli studenti ve větší míře získávat požadované návyky a dovedností. Proto bude provedena inovace laboratoří nákupem moderních přístrojů a zařízení a příslušného software, a budou vytvořeny návody v tištěné i elektronické formě k novým úlohám.

Rovněž je nutné zvýšit procentuální podíl elektronických studijních materiálů, případně zavést vhodný systém elektronické organizace výuky. K tomu je potřebné zakoupit nový hardware a software a pak vlastními silami rozvíjet stávající LMS (případně vytvořit nový) a vytvářet nové e-learningové náplně pro jednotlivé studijní obory. Ty části výukových náplní, které nebudeme schopni řešit vlastními silami, je nutné nakoupit jako službu (např. zhotovení videosekvencí, simulace apod.).

Zajištění vhodného programového vybavení (software), které budou studenti využívat nejen během výuky, ale i během samostatného studia, což povede k zefektivnění přípravy na výuku a k získání dovedností s prací s počítačovými programy.

 

Nejvýznamnější výsledky práce za první dvě monitorovací období

Do řešení této klíčové aktivity se zapojilo 39 pracovníků (z toho 7 externistů) ze 7 kateder FVT. Na nákup moderních zařízení, software a služeb bylo vyčerpáno kolem 800 tisíc korun. Bylo zhotoveno:

 1. návrhy podkladů scénářů animací:
   • hoření prachové náplně v konstantním objemu s důrazem na objasnění progresivity hoření prachových zrn,
   • gyroskopické stabilizace využívané v optických zaměřovacích systémech a u střel,
   • cyklogramu a funkčního diagramu malorážové automatické zbraně,
 2. vytvořena cvičebnice - AutoCAD Civil 3D,
 3. návrh koncepce měřicí metody ke stanovení aerodynamického odporu na zkušebním etalonovém profilu v laboratoři experimentální aerodynamiky, objednávání a nákup první části nezbytného přístrojového vybavení, které bude později nainstalované a využité k měření parametrů proudu vzduchu v měřicím prostoru modelu cirkulačního AT,
 4. navržení konečné podoby laboratorních pracovišť na bázi FPGA a vytvoření programů předmětů vyučovaných metodou e-learningu v LMS Moodle,
 5. systémový návrh laboratorní úlohy „Fázovaná anténní řada“ včetně blokových schémat a výpočtu parametrů jednotlivých komponent laboratorní úlohy, a to pro obě její části (část mikrovlnnou i část řídící) a byly vybrány vhodné komponenty pro tuto laboratorní úlohu a provedeny opatření k jejich nákupu,
 6. Prezentace:
  • - školení Tovek Tools,
  • - školení Analysts Notebook,
  • - Data Mining - Information Retrieval,
  • - Dokumentografické IS,
  • - Analýza informační zdrojů,
  • - Informační zdroje na CD,
  • - Objektově orientovaná analýza a návrh. Iterativní vývoj aplikací.
  • - Softwarové inženýrství. Úvod. Disciplíny.
  • - Objektově orientovaná analýza a návrh. Iterativní vývoj aplikací. Unified Process.
 7. zakoupení 33 pevných licencí programu Maple 13 a připravení podkladů pro laboratorní cvičení z matematiky v 1. semestru Bc studia,
 8. vybavení počítačové učebny a její uvedení do provozu.
Za obsah stránky odpovídá Martin Hubáček
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme