Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Rozšiřování výuky odborných kurzů v angličtině

DOCENDO DISCIMUS

 

Rozšiřování výuky odborných kurzů v angličtině

FVT má ambice postupně akreditovat a nabízet výuku všech svých studijních oborů i v anglickém jazyku. Tato klíčová aktivita má významným způsobem přispět k dosažení tohoto střednědobého cíle. Od roku 2009 má již Fakulta vojenských technologií UO akreditovaný bakalářský studijní obor Komunikační a informační systémy (K-209) v angličtině. V roce 2010 se podnikají všechny formální kroky a již probíhá příprava akreditace Bc studia oboru Zbraně a munice (K-201). Rovněž byly na celé FVT zahájeny přípravy pro akreditaci doktorského studijního Vojenské technologie v angličtině.

V průběhu řešení této klíčové aktivity jsou vykonávány následující typy činností:

 • Zpracování výukových materiálů příslušné odbornosti:
  • stanovení obsahu výukových materiálů vhodných pro překlad do AJ,
  • příprava materiálů pro překlad do AJ,
  • provádění překladu materiálů (technického textu) do AJ,
  • provádění recenzí překladů (technického textu) do AJ,
  • návrh struktury a vytvoření prezentací pro daný předmět v AJ,
  • tvorba tiskové a hypertextové verze učebních textů.
 • Nákup zboží pro podporu činností řešitelského týmu:
  • nákup odborné anglické literatury,
  • nákup SW,
  • nákup slovníků AJ-ČJ v knižní i SW podobě.
 • Podpůrná zaměstnání a akce přispívající k hladké přípravě studijních materiálů:
  • semináře a ukázková zaměstnání.

Celou práci řídí garanti (manažeři) – probíhají proto i tyto činnosti:

 • činnost garanta klíčové aktivity,
 • činnosti garantů na jednotlivých katedrách (a na Centru jazykové přípravy).

 

Dosavadní výsledky za první dvě monitorovací období (do 28.2.2010)

Celkem bylo akademickými pracovníky FVT (a 2 studenty) odpracováno 1936 hodin, z toho:

 • 1704 hodin byla tvůrčí práce,
 • 232 hodin byla práce všech manažerů v této aktivitě.

 

Celkem bylo vytvořeno 3312 stran materiálů, z toho:

 • 3226 stran výukových materiálů,
 • 86 stran dokumentace manažerů.

 

Z uvedených výukových materiálů je celkem 1345 stran prezentací pro výuku v PowerPointu. Podařilo se již podpořit i cílovou skupinu studentů VŠ:

 • celkem bylo dosud ve výuce podpořeno 25 studentů 3 katedrami
  (K-206, K-210, K-215)
Za obsah stránky odpovídá Martin Hubáček
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme