Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Tvorba nových a inovace stávajících kurzů

DOCENDO DISCIMUS

 

Tvorba nových a inovace stávajících kurzů

Realizace této aktivity má za cíl provést komplexní inovace již stávajících a vytvoření zcela nových kurzů, které budou rozšiřovat stávající studijní programy FVT.

Vytvářené kurzy, které přesahují rámec studijního programu, mají zvýšit možnosti mezioborových studií se zvláštním zřetelem na perspektivní technologie využitelné k ochraně majetku, osob a informací a rozšiřují tak nabídku studijních programů FVT o nové volitelné kurzy.

V průběhu řešení této klíčové aktivity jsou vykonávány následující typy činností:

Zpracování výukových, studijních textů a pomůcek:

 • stanovení obsahů nových nebo inovovaných kurzů,
 • provedení rešeršních prací,
 • příprava materiálů nově vytvářených kurzů,
 • návrh struktur a vytvoření prezentací pro dané kurzy,
 • tvorba tiskových a elektronických verzí studijní dokumentace,
 • návrhy a vytvoření nových didaktických pomůcek.

Nákup zboží pro podporu činnosti řešitelského týmu:

 • nákup odborné literatury v českém i anglickém jazyce,
 • nákup norem, předpisů a prováděcích dokumentů,
 • nákup drobného majetku pro sestavení didaktických pomůcek, tabel a jiných přípravků.

Podpůrná zaměstnání a akce přispívající k informovanosti o probíhajícím projektu:

 • konání seminářů,
 • ukázková zaměstnání,
 • medializace a prezentace projektu.

Do řešení této klíčové aktivity je aktivně zapojeno 62 pracovníků z 11 kateder FVT. Nově vytvářené či inovované části stávajících kurzů jsou v průběhu řešení jednotlivými katedrami již začleňovány do přednáškových bloků.

Za obsah stránky odpovídá Martin Hubáček
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme