Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení: Vojenské magisterské studium - Prominutí přijímací zkoušky

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Vojenské magisterské studium - Prominutí přijímací zkoušky

Test studijních předpokladů

Děkan FVT UO může na žádost uchazeče prominout vykonání testu ze studijních předpokladů:

  • dosáhl-li uchazeč na střední škole za 2. pololetí předposledního ročníku studia a za 1. pololetí posledního ročníku studia střední školy studijního aritmetického průměru z matematiky nižšího než je hodnota 2,00 a prokázal-li tuto skutečnost předložením úředně ověřených kopií příslušných vysvědčení spolu se žádostí o prominutí;

Test z anglického jazyka

Děkan může uchazeči prominout vykonání přijímací zkoušky z anglického jazyka

  • Předloží doklad o vykonané zkoušce podle NATO STANAG 6001 nejméně na úrovni 2
  • Předloží doklad o vykonání jiné jazykové zkoušky odpovídající min. úrovni B1 podle SERR/CEF

Za obsah stránky odpovídá Vlastimil Neumann
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Tweetujeme
  • Jsme na Facebooku
  • Webová alba Picasa
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube
  • Videokanál Univerzity obrany na Youtube