Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení: Vojenské magisterské studium navazující na bakalářské - Prominutí přijímací zkoušky

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Vojenské magisterské studium navazující na bakalářské - Prominutí přijímací zkoušky

Děkan může na žádost uchazeče prominout uchazeči vykonání přijímací zkoušky:

  • vykonal-li uchazeč na FVT UO úspěšně v posledních třech letech přijímací zkoušku do stejného studijního programu a byl-li přijat ke studiu, ale nezapsal se do studia; nebo
  • je-li uchazeč cizincem a je-li přijímán ke studiu na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, na základě ujednání, kterým je Ministerstvo obrany ČR vázáno, a na základě dohody o spolupráci mezi UO a zahraniční vysokou školou.


Za obsah stránky odpovídá Vlastimil Neumann
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme