Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení: Civilní magisterské studium navazující na bakalářské - Důležité termíny

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Civilní magisterské studium navazující na bakalářské - Důležité termíny

Podání e-přihláškyprodlouženo do 31. května 2020, do 23:59 hod.
Uhrazení poplatku za e-přihláškudo pěti dnů ode dne podání, nejpozději do 31. května 2020
Doručení žádosti o prominutí části přijímací zkoušky
do 25. května 2020
Termín přijímací zkoušky – bude upřesněn, uchazeči obdrží písemnou pozvánku22. – 26. června 2020
Zveřejnění seznamu s uvedením dosažených bodů u přijímacího řízení na internetových stránkách fakultydo 10 dnů ode dne konání přijímací zkoušky
Doručení úředně ověřeného opisu diplomu o absolvování vysokoškolského studia**do 29. září 2020
Zápis ke studiu29. září 2020

 

* Platí jen pro přihlášky podané do 30. dubna 2020.

** Úředně ověřené kopie originálů dokladů lze zajistit např. na pobočkách České pošty nebo na magistrátech, městských a obecních úřadech, u notářů apod.

Pozn.: Fakulta si vyhrazuje právo na změnu termínů. 


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


 


Civilní 
studium - Mgr.
navazující
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme