Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení: Civilní magisterské studium navazující na bakalářské - Prominutí přijímací zkoušky

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Civilní magisterské studium navazující na bakalářské - Prominutí přijímací zkoušky

Prominutí části přijímací zkoušky obecně

 • Uchazeč z prominuté přijímací zkoušky obdrží maximální dosažitelný počet bodů.
 • Stále si lze zažádat o prominutí přijímací zkoušky a to až do 25. května 2020 s podmínkou, že byla přihláška podána do 30. dubna 2020.
 • Podmínky pro prominutí části/částí přijímací zkoušky vycházejí z původních podmínek přijímacího řízení
 • O prominutí vykonání části/částí přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.

 

Děkan může na žádost uchazeče prominout uchazeči vykonání přijímací zkoušky:

 • vykonal-li uchazeč na FVT UO úspěšně v posledních třech letech přijímací zkoušku do stejného studijního programu a byl-li přijat ke studiu, ale nezapsal se do studia; nebo
 • je-li uchazeč cizincem a je-li přijímán ke studiu na základě mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána a která je vyhlášena ve Sbírce zákonů nebo ve Sbírce mezinárodních smluv, na základě ujednání, kterým je Ministerstvo obrany ČR vázáno, a na základě dohody o spolupráci mezi UO a zahraniční vysokou školou.
 • pokud uchazeč doručí žádost o prominutí přijímací zkoušky nejpozději deset pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky, na který je uchazeč pozván; rozhodné je datum doručení fakultě/děkanoviZa obsah stránky odpovídá Veronika Černá


 


Civilní 
studium - Mgr.
navazující
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme