Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Přijímací řízení: Civilní magisterské studium navazující na bakalářské - Nabízené studijní specializace

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Civilní magisterské studium navazující na bakalářské - Nabízené studijní specializace

V akademickém roce 2020/2021 budou uchazeči do magisterských navazujících studijních programů Technologie pro obranu a bezpečnost a Vojenské technologie (2-leté civilní studium) přijímáni v následujících specializacích a počtech:​

Studijní program / specializace

Počet přijímaných

Studijní program: Technologie pro obranu a bezpečnost

28

Specializace

 

Zbraně a munice

20

Technologie pro ochranu majetku a osob

4

Komunikační a informační technologie

4

Studijní program: Vojenské technologie

4

Specializace

 

Letecká a raketová technika

4Studijní program: ​Technologie pro obranu a bezpečnost

Zbraně a munice

Studium oboru Zbraně a munice je zaměřeno do oblasti konstrukce, funkce, zkoušení a provozu hlavňových zbraní, munice, raket, optických a optoelektronických vojenských přístrojů a systémů řízení palby, což v sobě zahrnuje mimo strojní obory také obory optika a balistika.

Konstrukci se studenti učí na široké paletě zbraní, optických přístrojů a školní munice z inventáře katedry. Balistiku poznávají na experimentálním pracovišti, které je vybaveno dopplerovským radarem, optickými hradly a balistickým analyzátorem pro výzkum ve vnitřní, vnější i koncové balistice. V optice je studium směřováno mimo jiné na hyperspektrální projevy objektů a možnosti jejich měření (pomocí hyperspektrálních a FLIR kamer) a maskování.

Absolventi mohou nalézt uplatnění na technických a technicko-manažerských pracovních pozicích ve výrobě a zkušebnictví munice, zbraní, a jejich přístrojového vybavení, v orgánech a institucích státní správy a samosprávy, dále mohou provozovat koncesované živnosti v oblasti prodeje, výroby, oprav a skladování zbraní, munice a výbušnin a provozování střelnic.

Technologie pro ochranu majetku a osob

Studijní obor Technologie pro ochranu majetku a osob je interdisciplinární studijní obor založený na kombinaci znalostí z oblasti strojírenství, elektrotechniky a informatiky. V průběhu studia získáš podrobné informace konstrukci a možnostech použití moderních bezpečnostních technologií při ochraně majetku a osob. Naučíš navrhovat a hodnotit bezpečnostní systémy a řídit jejich použití a údržbu. Po ukončení studia se můžeš uplatnit v technicko-manažerských pozicích v bezpečnostních sborech, státních orgánech, samosprávě a institucích zabývajících se bezpečností, soukromých bezpečnostních agenturách a organizacích zabývajících se návrhem, vývojem, výrobou a instalací bezpečnostních technologií.

Komunikační a informační technologie

Komunikační a informační technologie jsou mezioborovým studiem, kdy absolvent získá znalosti a dovednosti z oblasti informačních technologií a z oblasti komunikačních technologií. Odborné předměty, které student absolvuje během studia, jsou počítačové sítě, Bezpečnost komunikačních a informačních systémů, programování a vývoj aplikací, návrh informačních systémů, radiokomunikace, moderní trendy v komunikačních technologiích a operačních systémy. Dále absolvent získá znalosti o bezpečnostním prostředí ve světě i ČR a základní manažerské dovednosti.

Studenti ke svému studiu budou využívat bohaté technické vybavení, například kybernetický polygon a laboratoř virtualizace, laboratoř síťových technologií nebo laboratoř virtuální a rozšířené reality.

Absolventi najdou uplatnění v civilních firmách zaměřených na informačních technologie, telekomunikace, přenosové systémy a zpracování dat a na odborných pozicích ve státní správě. Vzhledem k zaměření studia na AČR nacházejí absolventi uplatnění ve firmách zabývajících se vývojem a výrobou vojenských systémů a systémů pro bezpečnostní sbory případně státní podniky zaměřené na zbrojní výrobu.


Studijní program: Vojenské technologie

Letecká a raketová technika
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


 


Civilní 
studium - Mgr.
navazující
   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme