Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Kybernetická bezpečnost (civilní) - Podmínky přijímacího řízení

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Kybernetická bezpečnost (civilní) - Podmínky přijímacího řízení

Postupné kroky obecně:

  1. podání e-přihlášky
  2. ověření podmínek přijetí (doložení požadovaných vysvědčení)*
  3. dosažení středního vzdělání s maturitou – doložíte úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  4. zapsání do studia

 

*doporučeně odešlete do stanoveného termínu na adresu:

Studijní skupina
Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany
Kounicova 65
662 10 Brno

S ohledem na opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 15. 3. 2021, č.j. MSMT-3267/2021-3 schválil Akademický senát Fakulty vojenských technologií dne 31. března 2021 nové podmínky pro přijetí ke studiu ve studijním programu „Kybernetická bezpečnost“ v akademickém roce 2021/2022.
  

 

Úplné znění Podmínek přijímacího řízení

1. doplnění podmínek pro přijetí ke studiu

Vzory žádostí ke stažení:

Žádost o prominutí části přijímací zkoušky

Žádost o stanovení náhradního termínu přijímací zkoušky

Žádost o stanovení náhradního termínu zápisu do studia


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá
   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme