Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Civilní magisterské studium - Prominutí přijímací zkoušky

DOCENDO DISCIMUS

 

Civilní magisterské studium - Prominutí přijímací zkoušky

Prominutí části přijímací zkoušky obecně

 • Uchazečům, kteří požádali o prominutí přijímací zkoušky z testu studijních předpokladů, a bylo jim vyhověno, zůstává toto prominutí v platnosti.
 • Uchazeč z prominuté přijímací zkoušky obdrží maximální dosažitelný počet bodů.
 • Stále si lze zažádat o prominutí přijímací zkoušky z testu studijních předpokladů a to až do 25. května 2020 s podmínkou, že byla přihláška podána do 30. dubna 2020.
 • Podmínky pro prominutí části/částí přijímací zkoušky vycházejí z původních podmínek přijímacího řízení - vložit sem původní podmínky
 • O prominutí vykonání části/částí přijímací zkoušky rozhoduje děkan fakulty.


PROMINUTÍ Testu studijních předpokladů:

 • pokud uchazeč na střední škole dosáhl z matematiky za 1. a 2. pololetí 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku studijního průměru nižšího než 2,0 nebo
 • umístil-li se uchazeč do třetího místa včetně v rámci Matematické olympiády, Fyzikální olympiády nebo Středoškolské odborné činnosti, které pořádá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to minimálně v krajském či vyšším kole a prokázal-li tuto skutečnost v žádosti o prominutí
 • je nutné podat písemnou žádost o prominutí přijímací zkoušky děkanovi fakulty nejpozději deset pracovních dnů před termínem konání přijímací zkoušky, na který je uchazeč pozván; rozhodné je datum doručení fakultě/děkanovi


Za obsah stránky odpovídá Veronika ChlupováCivilní 
studium - Mgr.


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme