Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany v Brně

Civilní magisterské studium - Přijímací zkouška

DOCENDO DISCIMUS

 

Civilní magisterské studium - Přijímací zkouška

Přijímací řízení podle nových podmínek přijímacího řízení ve zkratce:

 • Budou se posuzovat znalosti z matematiky na základě výsledků na střední škole.
 • Posuzovány budou známky v obou pololetích 3. ročníku a v 1. pololetí 4. ročníku.
 • Známky budou přepočítány na body. V přijímacím řízení lze získat maximálně 60 bodů.
 • V případě, že ve zmíněných pololetích nebyl předmět vyučován, budou se posuzovat známky z daného předmětu ze tří posledních vysvědčení, kdy byl uchazeč klasifikován.
 • Uchazeč doloží úředně ověřené kopie vysvědčení nebo výpisu známek.
 • Hlásí-li se uchazeč na více studijních programů nebo fakult UO, dokládá požadované dokumenty ke každé podané přihlášce (vždy je třeba uvést registrační číslo).
 • Uchazeči, který požádal o prominutí přijímací zkoušky z testu studijních předpokladů a bylo mu vyhověno, zůstává toto prominutí v platnosti a uchazeč obdrží maximální dosažitelný počet bodů.
 • Uchazeči nemusí ověřené kopie požadovaných vysvědčení k příslušné přihlášce zasílat, pokud je již doložili v rámci prominutí části přijímací zkoušky (vždy se vztahuje k jedné přihlášce).
 • O prominutí testu studijních předpokladů si lze stále zažádat a to až do 25. května (s podmínkou, že přihláška byla podána do 30. dubna 2020).
 • Jak nyní postupovat naleznete zde.

 

Ověření znalostí ze středoškolské matematiky

 • Uchazeč musí být v každém pololetí, v němž prokazuje své znalosti z matematiky klasifikován nejhůře známkou 4.
 • Body se přidělují za známku v každém pololetí a provede se jejich součet. Uchazeč musí získat minimálně 20 bodů.

Body za známky se přidělují následujícím způsobem:

 • známka 1 – 20 bodů
 • známka 2 – 15 bodů
 • známka 3 – 10 bodů
 • známka 4 – 5 bodů

Maximálně lze získat 60 bodů.


Za obsah stránky odpovídá Veronika ChlupováCivilní 
studium - Mgr.


   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme