Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Vojenské technologie - elektrotechnické (vojenské) - Přijímací zkouška

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Vojenské technologie - elektrotechnické (vojenské) - Přijímací zkouška

 

 

Obecné informace:

 • Přijímací zkouška proběhne on-line.
 • Přijímací zkouška se skládá ze dvou částí:
  • písemného testu studijních předpokladů a
  • písemného testu z anglického jazyka.
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 110 bodů.
 • Uchazeč musí v jednotlivých částech dosáhnout alespoň minimální stanovené bodové hranice.
 • Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky.
 • Do 10 pracovních dnů bude zveřejněno pořadí uchazečů v přijímacím řízení podle registračních čísel zde.
 • O přijetí rozhodne děkan fakulty do 30 dnů po ověření podmínek pro přijetí.
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově.
 • V přijímacím řízení není zohledňován výsledek státní maturity.
 • V případě, že uchazeč podá přihlášku ke studiu do více pětiletých magisterských studijních programů Fakulty vojenských technologií, koná všechny části přijímací zkoušky pouze jednou. Výsledky dosažené u přijímací zkoušky budou automaticky uznány pro všechny studijní programy FVT, na které si uchazeč podal přihlášku.
 • Prostudujte si kompletní Podmínky přijímacího řízení a hlídejte si Důležité termíny.

Test studijních předpokladů:

 • Ověřují se matematické znalosti a dovednosti, numerického myšlení a logického uvažování.
 • Test odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia.
 • Uchazeč vybírá jedinou správnou odpověď z nabízených možností.
 • Lze získat 0 – 60 b.
 • Doba trvání testu 70 min.
 • Je nutné získat minimálně 10 bodů.
 • Cvičný přijímací TSP s vyhodnocením výsledků
 • Cvičné testy z minulých let

Test z anglického jazyka

 • čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2)
 • lze získat 0 – 50 b.
 • doba trvání testu 60 min.
 • Je nutné získat minimálně 10 bodů.
 • Doporučená literatura k AJ
Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme