Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

Fakulta vojenských technologií
Univerzita obrany

Přijímací řízení: Vojenské technologie - elektrotechnické (vojenské) - Přijímací zkouška

DOCENDO DISCIMUS

 

Přijímací řízení: Vojenské technologie - elektrotechnické (vojenské) - Přijímací zkouška

 

Obecné informace k přijímacímu řízení - jaro 2022

 • Uchazeči, nejméně 15 dní přede dnem konání přijímací zkoušky obdrží pozvánku a podrobné informace o způsobu konání přijímací zkoušky (prezenční/distanční)
 • Prezenční přijímací zkouška se bude skládat ze tří částí:
  • písemného testu studijních předpokladů,
  • písemného testu z anglického jazyka
  • praktického ověření tělesné zdatnosti
 • Celkem může uchazeč u přijímací zkoušky získat 160 bodů.
 • Uchazeč musí v jednotlivých částech dosáhnout alespoň minimální stanovené bodové hranice.
 • Uchazeč může požádat o prominutí přijímací zkoušky
 • Pokud je uchazeč přijat ke studiu, nastoupí do kurzu Základní přípravy ve Výcvikovém zařízení ve Vyškově.
 • V přijímacím řízení není zohledňován výsledek ani forma maturitní zkoušky.
 • Prostudujte si Podmínky přijímacího řízení a hlídejte si Důležité termíny

 

Test studijních předpokladů:

 • Ověřují se matematické znalosti a dovednosti, numerického myšlení a logického uvažování.
 • Test odpovídá znalostem a dovednostem získaným během středoškolského studia.
 • Uchazeč vybírá jedinou správnou odpověď z nabízených možností.
 • Lze získat 0 – 60 b.
 • Doba trvání testu 70 min.
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů.
 • Cvičný přijímací TSP s vyhodnocením výsledků
 • Cvičné testy z minulých let
 • V případě distanční formy přijímacích zkoušek proběhne test studijních předpokladů online.

Test z anglického jazyka

 • čtení s porozuměním, gramatika, slovní zásoba
 • obtížnost B1 (NATO STANAG 6001 SLP 1+ - 2)
 • lze získat 0 – 50 b.
 • doba trvání testu 50 min.
 • Je nutné získat minimálně 20 bodů.
 • Doporučená literatura k AJ
 • Vzorové testy
 • V případě distanční formy přijímacích zkoušek proběhne test z anglického jazyka online.

 

Praktické ověření tělesné zdatnosti

 • Skládá se ze dvou disciplín: sed-leh za jednu minutu a dvanáctiminutový běh
 • lze získat 0 – 25 b z každé disciplíny
 • Je nutné získat minimálně 1 bod z každé disciplíny a zároveň 10 bodů celkem z obou disciplín.
 • V případě distanční formy přijímacích zkoušek nebude praktické ověření tělesné zdatnosti součástí přijímací zkoušky.

 BODOVÉ HODNOCENÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI

 

Bodovací tabulka - MUŽI
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
3000m255225
2850m225022
2700m194819
2600m164516
2500m134213
2400m103910
2300m7367
2200m5335
2100m3303
2000m1281
méně než 2000m0méně než 280

 

 

 

Bodovací tabulka ŽENY
DisciplínaBodyDisciplínaBody
Dvanáctiminutový běhSed – leh / za jednu minutu
2550m255025
2500m224822
2450m194619
2400m164316
2300m134013
2200m103710
2100m7347
2000m5315
1900m3283
1800m1251
méně než 1800m0méně než 250


Za obsah stránky odpovídá Veronika Černá


   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme